Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Извършване на строително-монтажни работи по изграждане на база за конфискувани вещи и материали в двора на ТП ДГС Говежда"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-06-02 13:32:06
№ 20170523WkTC8435083

Описание:Документи
36042017021306_Rechenie.pdf
36152017021306_Obiavlenie.pdf
36322017021306_Dokumentasia.pdf
37132017021306_Образец №1 ESPD-BG1.doc
37232017021306_Образец №2 - Техническо предложение.doc
37322017021306_Образец №3 Ценово предложение.docx

ПубликацияДата
Протокол №1 от работата на комисията 2017-07-05 11:50:00
Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 2017-07-05 12:00:00
Протокол №2 от работата на комисията 2017-07-12 10:25:00
Утвърден доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП на комисията 2017-07-12 10:30:00
Решение за определяне на изпълнител 2017-07-12 10:35:00
До "РОССТРОЙ" ЕООД - съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП 2017-08-04 14:50:00
Сключен договор №31/24.08.2017 г. 2017-08-25 09:45:00
Обявление за възложена поръчка 2017-08-25 09:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-12-28 10:30:00

<-- Обратно към поръчки