Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:



За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки

Поддръжка на МПС за срок от 24 месеца за нуждите на ТП ДГС Плевен

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-05-09 11:52:31
№ 20170505fviq8387084

Описание:

Услугите, предмет на поръчката, са за техническо обслужване, поддръжка и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС - Плевен, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им.


Документи
55412017091105_Решение.pdf
57122017091105_Обявление.pdf
57502017091105_Док-я МПС-Плевен.doc

ПубликацияДата
Протокол № 1 2017-06-09 15:30:00
Съобщение 2017-06-09 15:35:00
Протокол № 2 2017-06-15 15:00:00
Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 2017-06-15 15:05:00
Решение за избор на изпълнител 2017-06-15 15:10:00
Обявление за възложена поръчка 2017-08-03 15:25:00
Прекратяване 2018-07-05 10:40:00
Договор № 13 От дата: 2017-07-17 2017-08-03 15:30:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2017-09-11 16:08:10
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2017-10-20 13:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2017-10-20 13:10:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2017-10-20 13:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2017-11-13 10:39:24
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2017-11-13 10:39:58
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2017-11-13 10:40:31
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2017-11-13 10:41:06
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2017-12-08 10:59:14
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2017-12-08 11:01:42
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2017-12-08 11:02:32
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2017-12-08 11:03:11
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2017-12-08 11:04:08
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2018-01-09 15:03:50
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2018-01-09 15:04:34
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2018-01-09 15:05:11
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2018-01-09 15:06:01
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2018-01-09 15:06:36
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2018-03-13 13:24:29
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2018-03-13 13:25:10
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2018-03-13 13:25:47
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2018-03-13 13:26:22
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2018-03-13 13:26:52
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2018-03-13 13:27:28
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2018-04-13 11:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2018-04-13 11:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2018-04-13 11:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2018-05-11 14:45:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2018-05-11 14:45:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2018-05-11 14:45:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2018-06-04 11:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2018-06-04 11:54:15
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2018-07-05 10:50:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-07-17 2018-07-05 13:35:00

<-- Обратно към поръчки