Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Ремонт и доставка на резервни части за земеделска и горска техника за срок от 24 месеца за нуждите на ДГС Борима и ДГС Троян, на обособени позиции

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-03-21 13:59:00
№ 20170321wHtf8286023

Описание:

Ремонт и доставка на резервни части  за земеделска и горска техника за срок от 24 месеца за нуждите на ДГС Борима и ДГС Троян, на обособени позиции:

Обособена позиция № 1 Ремонт и доставка на резервни части  за земеделска и горска техника за срок от 24 месеца за нуждите на ДГС Борима

Обособена позиция № 2 Ремонт и доставка на резервни части  за земеделска и горска техника за срок от 24 месеца за нуждите на ДГС Троян

Услугите, предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на наличната земеделска и горска техника на ДГС Борима и ДГС Троян, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им. Разделянето на обособени позиции е по собственост на обслужваната техника.        Документи
19252017210803_ЕЕДОП.doc
19502017210803_5_PPA_services2017 стандартни за услуги - ремонт ЗГТ БРМ.docx
20022017210803_5_PPA_services2017 стандартни за услуги - ремонт ЗГТ Тро.docx
24032017210803_ремонт згт Borima i Troyan.doc
24192017210803_приложения zgt.docx
02212017211403_rechenie.rar
04292017211403_obivlenie1.rar
06202017211403_obivlenie2.rar
07012017211403_zaglavna.jpg

ПубликацияДата
протокол 1 2017-04-20 14:20:00
доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП 2017-04-20 14:25:00
Прекратяване 2017-04-20 14:30:00
Обявление за възложена поръчка 2017-05-04 14:15:00

<-- Обратно към поръчки