Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обекти включени за ползване през 2017 г., на територията на ТП ДГС "Говежда" по две обособени позиции

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-03-27 12:25:45
№ 20170306YvGA8218736

Описание:

Обособена позиция №1: Строителство но временен горски път

" Липинско лице" земл.Копиловци;

Обособена позиция №2: Строителство но временен горски път

" Коларски дол" земл.Копиловци;


Документи
31472017271203_Rechenie stroitelstvo.pdf
32042017271203_obiavlenie stroitelstvo.pdf
32582017271203_Образци.rar
44342017271303_uslovia.pdf

ПубликацияДата
Протокол №1 от работата на комисията 2017-04-28 13:40:00
Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП 2017-04-28 13:45:00
Протокол №2 от работата на комисията 2017-05-12 13:00:00
Утвърден доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП на комисията 2017-05-12 13:10:00
Решение за определяне на изпълнител 2017-05-12 13:15:00
Сключен договор №25/12.06.2017 г. поз. №2 2017-06-15 10:40:00
Обявление за възложена поръчка поз. №2 2017-06-15 10:45:00
Сключен договор №27/20.06.2017 г. поз. №1 2017-06-21 14:30:00
Обявление за възложена поръчка поз. №1 2017-06-21 14:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка поз. №2 2017-07-25 10:45:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка поз. №1 2017-07-25 10:50:00

<-- Обратно към поръчки