Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Абонаментна поддръжка и ремонт на компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Своге"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-03-01 15:20:42
№ 20170301lckW8205216

Описание:

"Абонаментна поддръжка и ремонт на компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Своге"


Документи
18532017011603_Рег. форма -01-03-2017.PDF
19142017011603_Обявление -01-03-2017.PDF
19282017011603_Решение 157-01-03-2017.PDF
19582017011603_Документация.doc
20042017011603_ЕЕДОП.doc
20102017011603_Приложения.doc

ПубликацияДата
Протокол №1 от 29.03.2017 г. 2017-03-29 19:40:00
Протокол 2 2017-04-07 13:00:00
Съобщение по чл.57 от ППЗОП 2017-04-07 13:05:00
Протокол №3 от 13.04.2017 г. 2017-04-18 10:40:00
Доклад по чл. 103, ал.3 от ЗОП от 18.04.2017 г. 2017-04-18 10:40:00
Решение класиране от 18.04.2017 г. 2017-04-18 10:45:00
Споразумение за прекратяване 2018-03-02 14:35:00
Прекратяване 2018-03-15 11:45:00
Договор № 74 От дата: 2017-07-28 2017-09-04 11:55:00
Плащане по договор №: 74 От дата: 2017-07-28 2017-11-03 15:16:57
Плащане по договор №: 74 От дата: 2017-07-28 2017-12-05 10:52:54
Плащане по договор №: 74 От дата: 2017-07-28 2018-02-07 10:23:49
Плащане по договор №: 74 От дата: 2017-07-28 2018-04-10 14:23:56
Плащане по договор №: 74 От дата: 2017-07-28 2018-04-10 15:27:40

<-- Обратно към поръчки