Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на ТП ДЛС“Витиня“, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 36 календарни месеца

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-02-27 12:25:23
№ 20170222ulrU8164195

Описание:

Техническо обслужване и ремонт на автомобили


Документи
35042017271202_reshenieMPS_22.02.17.pdf
35262017271202_obqvlenieMPS_22.02.17.pdf
35342017271202_dokumentaciqMPS_22.02.17.jpg
38032017271202_Документация(1) РЕМОНТ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ.doc
50072017271202_ЕЕДОП.doc

ПубликацияДата
Протокол 1 2017-03-31 15:55:00
Протокол 2 2017-04-13 14:05:00
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 2017-04-13 14:05:00
Протокол з 2017-04-25 14:20:00
Доклад 2017-04-25 14:20:00
Решение за избор на изпълнител 2017-04-25 14:20:00
Допълнително споразумение за удължаване на срока на договора 2020-05-08 14:35:00
Допълнително споразумение за удължаване на срока на договора 2020-05-08 14:35:00
Информация за изпълнен договор 2020-08-25 15:50:00
Договор № 39 От дата: 2017-05-15 2017-06-01 15:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 10:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 11:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 11:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 11:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 11:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 11:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 11:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 11:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 11:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-08-11 10:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-08-11 10:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-08-11 10:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 13:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 13:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 13:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 13:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 13:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 13:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 13:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 13:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 13:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 13:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 13:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 13:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 13:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 13:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 13:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 13:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 13:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 13:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 13:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-10-20 11:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-10-20 11:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-10-20 11:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-10-20 11:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-10-20 11:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-10-20 11:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-10-20 11:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-10-20 11:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-10-20 11:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-10-20 11:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-10-20 11:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-11-10 10:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-11-10 10:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-11-10 10:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-11-10 10:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-11-10 10:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-11-10 10:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-11-10 10:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-11-10 10:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 11:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 11:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 12:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 12:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 12:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 12:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 12:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 12:10:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 12:10:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 12:10:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 12:10:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 12:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 12:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 12:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 12:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-01-19 11:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-01-19 11:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-01-19 11:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-01-19 11:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-01-19 11:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-01-19 11:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-01-19 11:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-01-19 11:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-01-19 11:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-01-19 11:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-01-19 11:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-02-20 11:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-02-20 11:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-02-20 11:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-02-20 11:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-02-20 11:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 10:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 11:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 11:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 11:10:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 11:10:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 11:10:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 11:10:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 11:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 11:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 11:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-04-20 11:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-04-20 11:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-04-20 11:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-04-20 11:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-04-20 11:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-04-20 11:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-04-20 11:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-04-20 12:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-04-20 12:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-04-20 12:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-04-20 12:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-04-20 12:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-05-14 14:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-05-14 14:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-05-14 14:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-05-14 14:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-05-14 14:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-05-14 14:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-05-14 14:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-05-14 14:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-05-14 14:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 14:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 14:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 14:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 14:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 14:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 14:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 14:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 14:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 15:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 15:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 15:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 15:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 15:10:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 15:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-07-20 10:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-07-20 10:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-07-20 10:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-07-20 10:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-07-20 10:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-07-20 10:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-07-20 10:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-07-20 11:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-07-20 11:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-08-17 15:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-08-17 15:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-08-17 15:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-08-17 15:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-08-17 16:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-08-17 16:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-09-12 16:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-09-13 14:13:24
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-09-13 14:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-09-13 14:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-09-13 14:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-09-13 14:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-09-13 15:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-09-13 15:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-10-19 10:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-10-19 10:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-10-19 10:45:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-10-19 10:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-10-19 10:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-10-19 10:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-10-19 10:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-10-19 10:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-12-18 15:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-12-18 15:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-12-18 15:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-12-18 16:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-12-18 16:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-12-18 16:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-12-18 16:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2018-12-18 16:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-01-18 15:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-01-18 15:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-01-18 16:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-01-18 16:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-01-18 16:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-01-18 16:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-02-19 16:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-02-19 16:10:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-02-19 16:10:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-02-19 16:10:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-02-19 16:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-02-19 16:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-03-20 15:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-03-20 15:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-03-20 15:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-03-20 15:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-03-20 15:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-04-15 11:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-04-15 11:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-04-15 11:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-04-15 12:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-04-15 12:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-04-15 12:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-04-15 12:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-04-15 12:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-04-15 12:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-05-20 10:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-05-20 11:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-05-20 11:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-05-20 11:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-05-20 11:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-05-20 11:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-05-20 11:10:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-05-20 11:10:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-06-18 10:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-06-18 10:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-06-18 10:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-06-18 10:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-06-18 10:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-06-18 10:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-06-18 10:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-06-18 10:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-07-19 09:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-07-19 09:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-07-19 09:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-07-19 09:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-07-19 09:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-07-19 09:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-07-19 10:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-07-19 10:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-07-19 10:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-07-19 10:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-07-19 10:10:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-07-19 10:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-07-19 10:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-07-19 10:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-07-19 10:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-07-19 10:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-07-19 10:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-08-12 11:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-08-12 11:10:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-08-12 11:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-08-12 11:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-09-20 14:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-09-20 14:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-09-20 15:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-09-20 15:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-09-20 15:10:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-10-18 14:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-10-18 14:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-10-18 14:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-10-18 14:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-10-18 14:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-10-18 14:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-10-18 14:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-10-18 14:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-10-18 14:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-10-18 14:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-10-18 14:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-11-05 14:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-11-05 14:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-11-05 15:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-11-05 15:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-11-05 15:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-11-05 15:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-11-05 15:10:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-11-05 15:10:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-11-05 15:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-11-05 15:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-11-05 15:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-11-05 15:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-11-05 15:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-11-05 15:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-12-17 12:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-12-17 12:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-12-17 12:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-12-19 14:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-12-19 14:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-12-19 14:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-12-19 14:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-12-19 14:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-12-19 14:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-12-19 14:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2019-12-19 14:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-01-20 09:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-01-20 09:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-01-20 09:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-01-20 09:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-01-20 09:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-01-20 09:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-02-19 15:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-02-19 15:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-02-19 15:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-02-19 15:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-02-19 15:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-02-19 15:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-02-19 15:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-02-19 15:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-02-19 15:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-02-19 15:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-02-19 15:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-02-19 15:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-02-19 15:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-03-20 11:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-03-20 11:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-03-20 11:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-03-20 12:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-03-20 12:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-03-20 12:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-03-20 12:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-03-20 12:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-03-20 12:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-03-20 12:10:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-03-20 12:10:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-03-20 12:10:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-03-20 12:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-03-20 12:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-03-20 12:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-03-20 12:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-03-20 12:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-03-20 12:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-04-21 10:15:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-04-21 10:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-05-13 10:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-05-13 10:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-05-13 10:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-05-13 10:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-05-13 10:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-06-11 15:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-06-11 15:20:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-06-11 15:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-06-11 15:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-06-11 15:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-06-11 15:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-06-11 15:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-06-11 15:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-06-11 15:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-06-11 15:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-06-11 15:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-06-11 15:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-07-20 14:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-07-20 14:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-07-29 14:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-07-20 14:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-07-20 14:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-07-20 15:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-07-20 15:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-07-20 15:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-07-20 15:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-08-19 15:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-08-19 15:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-08-19 15:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-08-19 11:25:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-08-19 11:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-08-19 11:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-08-19 11:30:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-08-19 11:35:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-08-19 11:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-08-19 11:50:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-08-19 11:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-08-19 11:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-09-18 14:55:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-09-18 15:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-09-18 15:00:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-09-18 15:05:00
Плащане по договор №: 39 От дата: 2017-05-15 2020-09-18 15:05:00
Договор № 40 От дата: 2017-05-15 2017-06-01 15:25:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 11:35:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 11:35:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 11:45:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 11:45:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 11:45:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2017-07-19 11:45:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 13:50:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 14:00:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 14:00:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 14:05:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2017-09-14 14:05:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2017-10-20 12:00:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2017-10-20 12:00:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 13:50:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2017-12-20 13:55:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-01-19 11:45:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-01-19 11:45:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-01-19 11:45:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-02-20 11:50:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-02-20 11:55:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-02-20 11:52:34
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 11:20:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 11:25:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 11:25:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-03-20 11:25:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-04-20 11:30:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-04-20 11:35:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-04-20 11:35:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-04-20 11:35:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-05-14 14:55:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-05-14 15:00:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-05-14 15:00:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 15:50:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 15:55:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-06-15 15:55:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-07-20 10:50:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-08-17 15:50:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:50:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:50:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-11-12 15:50:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-12-19 10:55:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-12-19 11:00:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-12-19 11:00:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2018-12-19 11:05:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-01-18 15:50:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-02-19 15:50:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-02-19 15:50:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-03-20 15:20:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-04-15 12:10:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-04-15 12:10:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-04-15 12:15:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-04-15 12:15:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-04-15 12:15:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-05-20 11:15:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-05-20 11:15:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-06-18 10:30:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-06-18 10:30:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-08-12 10:50:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-09-20 14:05:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-09-20 14:25:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-09-20 14:25:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-09-20 14:35:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-09-20 14:50:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-09-20 14:50:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-09-20 14:50:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-10-18 14:55:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-10-18 14:55:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-11-05 15:50:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-12-17 12:15:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-12-17 12:15:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-12-17 12:15:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2019-12-17 12:20:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2020-01-20 10:00:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2020-01-20 10:05:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2020-01-20 10:05:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2020-01-20 10:10:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2020-03-20 14:50:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2020-03-20 14:50:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2020-03-20 14:50:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2020-03-20 14:55:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2020-03-20 14:55:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2020-04-21 10:15:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2020-05-13 10:15:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2020-06-11 15:55:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2020-06-11 15:55:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2020-07-20 15:10:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2020-07-20 15:15:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2020-08-19 11:55:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2017-05-15 2020-08-19 11:55:00

<-- Обратно към поръчки