Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на застрахователни услуги за срок от 36 месеца за нуждите на Северозападно държавно предприятие и териториалните поделения към него” по две обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-02-23 09:41:40
№ 20170220NpRs8158514

Описание:

Обособена позиция № 1 - "ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ"

Обособена позиция № 2 -  „ЖИВОТ“ - „Групова Рискова застраховка Живот за служителите на възложителя и неговите поделения“


Документи
43092017230902_Решение 4.pdf
43202017230902_Обявление.pdf
43252017230902_Документация.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2017-03-10 11:20:00
Променена Документация за участие 2017-03-10 11:45:00
Протокол № 1 2017-04-05 12:00:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2017-04-05 12:05:00
Протокол № 2 2017-04-12 14:55:00
Утвърден Доклад за работата на комисията 2017-04-12 15:00:00
Решение №6 2017-04-12 15:15:00
Обявление за възложена поръчка по ОП №2 2017-05-02 10:40:00
Обявление за възложена поръчка за ОП №1 2017-05-04 10:30:00
Допълнително споразумение за прекратяване на договора 2020-03-04 10:50:00
Обявление за приключване на договор 2020-03-04 10:55:00
Договор № 26 От дата: 2017-04-24 2017-05-04 10:20:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-05-05 13:15:33
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-05-09 11:25:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-05-12 13:57:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-05-16 15:55:10
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-05-16 16:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-05-18 15:34:53
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-05-22 10:10:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-06-09 14:13:04
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-06-12 11:35:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-06-13 11:41:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-06-13 11:43:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-06-14 09:53:21
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-06-14 14:08:20
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-06-14 14:07:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-06-14 14:21:17
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-06-14 14:10:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-06-15 12:03:40
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-06-15 12:04:19
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-06-15 12:04:42
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-06-15 12:05:13
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-06-15 12:05:46
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-06-15 12:06:37
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-06-15 12:07:23
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-06-15 12:08:04
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-06-15 12:08:54
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-06-19 14:28:43
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-07-06 13:37:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-07-06 13:39:19
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-07-06 13:41:59
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-07-06 13:45:23
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-07-12 12:27:41
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-07-13 09:42:49
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-07-13 10:12:53
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-07-14 11:46:06
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-07-14 11:46:53
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-07-14 11:47:36
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-07-14 11:48:15
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-07-14 16:46:57
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-07-17 09:58:47
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-07-17 12:39:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-07-21 17:05:06
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-07-31 08:24:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-08-04 09:56:04
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-08-08 11:31:04
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-08-08 11:58:08
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-08-09 10:36:31
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-08-11 09:30:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-08-11 11:13:58
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-08-11 11:17:45
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-08-11 11:18:33
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-08-11 11:19:24
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-08-11 14:55:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-08-14 08:49:05
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-08-14 15:02:11
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-08-18 10:13:35
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-08-21 14:37:08
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-08-21 14:40:39
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-08-21 14:48:40
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-08-29 13:25:04
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-09-08 14:30:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-09-13 11:30:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-09-13 11:30:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-09-14 15:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-09-15 11:49:59
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-09-18 13:48:05
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-09-18 14:22:55
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-09-18 15:52:26
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-10-06 13:52:07
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-10-11 13:34:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-10-16 09:51:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-10-16 15:12:06
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-10-18 14:51:17
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-10-19 10:22:23
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-10-20 13:45:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-09-08 16:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-08-01 15:40:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-08-01 15:45:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-02 13:54:38
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-03 15:24:38
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-07 16:54:51
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-10 11:55:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-10 12:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-13 11:01:05
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-13 11:01:54
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-13 11:16:13
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-14 15:12:31
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-14 15:42:36
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-14 15:44:08
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-14 15:47:28
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-14 15:48:31
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-14 15:49:43
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-14 15:50:36
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-14 15:52:36
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-14 15:54:21
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-14 15:55:33
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-14 15:56:39
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-15 13:48:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-15 15:17:43
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-15 15:19:15
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-16 08:33:14
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-17 11:02:09
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-17 11:12:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-17 11:15:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-21 10:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-21 13:31:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-21 13:32:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-21 13:33:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-21 13:35:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-22 12:58:28
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-22 12:51:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-22 12:55:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-23 15:55:57
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-23 15:58:09
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-23 16:03:56
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-24 14:00:43
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-27 13:27:04
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-27 13:28:04
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-27 13:29:53
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-27 13:32:27
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-30 16:05:43
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-30 16:07:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-30 16:07:43
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-30 16:08:26
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-30 16:09:37
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-01 15:07:06
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-01 15:26:16
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-05 10:42:15
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-05 10:43:54
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-07 15:40:39
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-07 15:44:42
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-07 15:46:19
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-08 10:41:57
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-08 10:50:30
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-08 10:56:04
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-08 10:59:02
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-08 11:01:51
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-08 11:03:59
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-08 11:08:53
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-08 11:14:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-08 11:20:16
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-08 11:35:25
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-08 11:37:01
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-08 11:38:14
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-08 11:39:25
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-08 11:40:33
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-08 11:41:44
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-08 11:43:01
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-08 11:44:09
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-08 11:45:29
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-11 10:14:55
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-11 10:28:14
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-11 10:30:38
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-11 10:32:29
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-11 10:36:35
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-11 10:46:15
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-11 11:30:24
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-20 09:35:40
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-20 09:39:31
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-20 09:40:07
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-21 16:12:16
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-20 09:30:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-01-08 13:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-01-08 13:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-01-08 13:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-01-08 13:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-01-08 13:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-01-10 16:21:08
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-01-16 17:15:21
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-01-16 17:18:20
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-01-16 17:19:27
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-01-16 17:20:17
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-01-19 11:19:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-01-24 11:39:04
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-06 09:55:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-06 09:55:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-12-06 10:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-06-09 10:35:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-06-09 14:40:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-06-09 15:50:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-06-09 15:50:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-08-23 14:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-10-09 11:45:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-09 14:25:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-13 15:10:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2017-11-15 14:55:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-01-18 15:45:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-02-08 11:50:02
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-02-08 11:53:59
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-02-08 11:55:42
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-02-08 11:57:04
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-02-14 12:37:20
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-02-16 09:55:57
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-02-16 09:58:06
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-02-16 10:03:06
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-02-16 10:00:17
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-02-16 10:19:20
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-02-16 10:20:03
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-02-16 10:20:35
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-02-16 10:21:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-02-19 13:24:21
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-02-20 11:05:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-03-02 13:26:52
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-03-02 13:44:09
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-03-02 13:43:29
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-03-02 13:44:59
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-03-12 14:49:28
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-03-12 14:52:38
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-03-13 13:45:23
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-03-13 13:46:12
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-03-13 13:46:59
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-03-13 13:47:43
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-03-13 13:48:23
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-03-13 13:49:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-03-13 13:49:37
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-03-14 15:38:38
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-03-27 09:48:14
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-03-27 09:49:57
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-03-12 16:40:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-03-12 16:40:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-03-12 16:20:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-03-12 16:20:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-03-30 09:34:28
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-04-05 14:27:49
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-04-05 14:30:52
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-04-17 10:03:13
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-04-17 10:04:19
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-04-20 15:25:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-04-24 10:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-04-24 10:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-05-14 15:50:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-05-14 15:59:24
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-05-16 13:20:57
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-05-16 15:46:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-05-16 16:56:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-05-17 13:49:21
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-05-21 12:19:59
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-05-22 14:09:40
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-05-22 14:11:06
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-05-22 14:12:07
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-05-22 14:13:11
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-06-08 15:16:07
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-06-08 15:17:40
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-06-08 15:18:24
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-06-11 14:58:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-06-11 15:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-06-14 15:00:16
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-06-14 15:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-05-17 15:20:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-05-17 14:25:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-05-17 14:30:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-05-23 14:30:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-05-23 14:35:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-05-23 14:35:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-05-23 15:40:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-05-23 14:40:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-06-19 11:11:06
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-06-19 15:25:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-06-19 16:05:46
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-06-26 11:37:08
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-07-03 13:58:54
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-07-06 10:50:35
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-07-12 08:54:44
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-07-13 14:13:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-07-13 14:16:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-07-18 14:56:12
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-07-20 10:12:29
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-07-20 10:16:24
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-07-26 10:55:08
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-08-03 09:05:30
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-08-06 14:57:04
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-08-06 14:57:04
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-08-13 09:46:15
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-08-17 09:40:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-08-17 09:40:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-08-17 09:46:06
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-08-17 09:47:29
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-08-17 09:48:32
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-08-17 09:49:45
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-09-12 13:51:55
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-09-13 11:00:18
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-09-13 13:20:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-09-17 11:20:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-09-28 14:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-09-28 14:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-09-28 14:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-09-28 14:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-10-05 11:54:04
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-10-10 13:17:43
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-10-11 13:49:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-10-11 16:14:49
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-10-15 10:12:50
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-10-16 16:26:02
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-10-17 14:37:28
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-07 11:45:51
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-07 15:02:49
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-12 15:35:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-12 15:40:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-13 09:50:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-13 09:50:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-13 14:53:34
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-13 16:18:48
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-13 16:21:11
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-13 16:22:35
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-13 16:24:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-13 16:25:18
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-13 16:26:51
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-13 16:28:04
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-13 16:30:26
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-13 16:36:26
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-13 16:44:18
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-13 16:47:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-13 16:48:04
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-13 16:49:11
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-13 16:50:07
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-13 16:51:07
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-13 16:52:14
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-15 13:05:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-15 15:20:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-19 09:40:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-20 16:53:19
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-21 09:20:14
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-21 09:33:28
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-21 09:35:09
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-21 09:37:47
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-21 09:38:51
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-21 09:40:42
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-21 09:41:48
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-23 09:24:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-23 10:21:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-28 08:45:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-29 10:17:58
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-04 15:43:22
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-04 15:55:40
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-04 16:31:03
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-04 16:34:45
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-07 10:25:55
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-07 13:15:43
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-07 13:18:09
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-07 13:19:12
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-07 13:19:55
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-07 13:20:57
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-07 13:22:19
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-07 13:23:07
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-07 13:23:39
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-07 13:24:39
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-07 13:37:46
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-07 13:43:25
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-07 15:08:04
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-10 14:45:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-10 14:45:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-10 14:45:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-10 14:50:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-10 14:50:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-10 14:50:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-10 14:50:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-14 13:47:16
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-14 13:48:20
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-14 13:48:57
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-14 13:49:48
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-14 13:50:21
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-20 09:30:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-20 09:35:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-20 09:50:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-20 09:50:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-20 09:55:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-20 10:05:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-20 10:51:05
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-20 11:20:06
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-20 11:36:27
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-28 11:15:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-28 11:15:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-28 11:20:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-28 11:20:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-28 11:20:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-28 11:25:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-12-28 11:30:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-10-11 15:35:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-13 15:50:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-01-04 11:45:20
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-01-04 11:46:38
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-01-09 14:49:12
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-01-09 14:58:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-01-17 09:57:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-01-18 13:17:31
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-01-18 16:59:25
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-01-18 17:01:08
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-01-18 17:03:28
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-01-18 17:04:35
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-01-31 14:35:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-02-01 15:37:43
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-02-07 10:57:46
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-02-07 11:01:29
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-02-07 11:04:50
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-02-04 10:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-02-04 09:45:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-02-04 09:55:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-02-04 10:10:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-02-04 10:10:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-02-04 10:15:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-02-15 14:07:35
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-02-20 10:25:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-02-20 10:23:21
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-03-13 15:10:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-03-13 15:15:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-03-13 15:15:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-03-13 15:15:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-03-13 15:15:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-03-13 15:15:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-03-13 15:15:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-03-15 14:40:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-03-18 16:57:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-03-20 16:15:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-04-03 11:28:42
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-03-19 15:35:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-04-09 15:04:02
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-04-15 11:30:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-04-15 16:10:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-04-15 16:10:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-04-15 16:15:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-04-17 13:21:57
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-04-17 13:24:07
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-22 16:50:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-22 16:20:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-05-13 14:22:32
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-22 14:25:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-22 15:35:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-27 15:15:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2018-11-27 15:20:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-01-23 16:05:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-05-15 13:55:53
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-05-15 14:15:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-05-15 14:15:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-05-15 14:20:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-05-23 10:42:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-06-07 14:40:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-06-11 10:01:23
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-06-13 08:57:14
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-06-14 13:33:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-06-14 13:35:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-06-17 13:50:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-03 10:40:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-03 13:34:12
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-11 10:24:45
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-11 11:04:39
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-11 11:05:07
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-11 11:05:47
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-11 11:07:33
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-11 11:08:14
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-11 11:09:42
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-11 11:55:11
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-11 11:55:48
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-11 11:56:40
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-11 11:57:11
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-11 11:58:20
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-11 11:58:58
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-11 11:59:34
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-11 12:00:33
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-11 12:01:26
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-11 12:03:25
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-11 12:04:24
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-11 12:05:13
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-11 12:06:13
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-11 12:53:05
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-11 12:54:02
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-11 14:37:46
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-11 14:39:02
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 09:16:49
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 09:17:38
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 09:21:42
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 09:23:06
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 09:23:55
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 09:25:32
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 09:27:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 09:30:47
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 09:32:12
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 09:33:17
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 09:36:20
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 09:40:08
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 09:40:44
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 09:41:24
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 09:42:03
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 09:42:41
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 09:43:19
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 09:43:50
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 09:44:25
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 13:00:58
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 13:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 13:22:53
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 13:24:01
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 13:25:14
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 13:26:11
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 13:26:36
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 13:27:34
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 13:29:08
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 13:30:14
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 13:30:47
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 13:31:49
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 13:33:22
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 13:35:35
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 13:37:24
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 13:37:51
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 13:38:29
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 13:39:36
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 13:40:13
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 13:40:47
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 13:56:21
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 14:28:33
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 14:29:08
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 14:29:33
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 14:30:14
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 14:30:49
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 14:34:03
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 14:34:34
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 14:35:13
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 14:35:44
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 14:36:27
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 14:37:09
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 14:37:38
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 14:38:57
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 14:39:22
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 14:39:47
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 14:40:38
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 14:41:30
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 14:42:13
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 14:43:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 14:43:31
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 15:09:10
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 15:22:22
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 15:25:33
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 15:26:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 15:26:29
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 15:27:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 15:27:34
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 15:28:23
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 15:29:09
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 15:29:31
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 15:30:02
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 16:03:43
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 16:04:24
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 16:05:17
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 16:05:53
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 16:06:23
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 16:06:58
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 16:07:52
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 16:08:18
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 16:09:07
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-12 16:09:57
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 09:02:31
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 09:04:03
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 09:05:35
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 09:06:10
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 09:07:42
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 09:08:28
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 09:09:11
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 09:10:53
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 09:11:34
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 09:12:16
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 09:14:08
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 09:15:07
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 09:16:04
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 09:18:16
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 09:19:19
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 09:21:03
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 09:23:01
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 09:23:45
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 09:25:06
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 09:26:02
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 09:26:46
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 09:27:23
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 09:29:01
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 13:54:04
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 13:55:43
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 13:56:37
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 13:57:12
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 13:58:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 13:58:44
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 13:59:08
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 13:59:35
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 14:00:38
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 14:01:34
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 14:02:21
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 14:02:51
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 14:03:28
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 14:03:54
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 14:04:22
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 14:06:25
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 14:06:52
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 14:10:08
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 14:10:37
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 14:12:31
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 14:13:22
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 14:13:53
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 14:14:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 16:28:48
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 16:29:24
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 16:59:19
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 17:00:28
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 17:01:12
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 17:01:58
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 17:03:26
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 17:04:07
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 17:04:58
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-15 17:05:37
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-16 08:27:05
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-16 08:28:12
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-16 08:29:33
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-16 08:30:01
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-16 08:30:59
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-16 08:31:31
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-16 08:32:18
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-16 08:32:48
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-16 08:33:54
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-16 08:34:26
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-16 08:34:51
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-16 08:35:15
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-16 08:36:10
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-16 08:36:39
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-16 08:37:06
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-16 08:37:31
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-16 08:37:59
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-16 08:38:23
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-16 08:38:57
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-16 08:39:39
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-16 08:48:54
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-16 08:50:24
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-16 08:51:48
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-17 11:06:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-17 11:08:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-19 10:35:11
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-30 13:13:52
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-07-30 13:16:39
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-08-06 10:35:32
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-08-07 10:44:22
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-08-09 10:35:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-08-09 11:25:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-08-12 10:07:47
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-08-16 09:30:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-08-19 13:50:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-08-21 09:40:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-08-22 10:40:08
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-09-16 15:55:14
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-09-18 14:20:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-09-18 14:20:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-09-18 14:20:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-09-18 14:20:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-10-09 15:42:50
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-10-09 15:44:05
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-10-09 16:19:22
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-10-10 14:25:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-10-11 11:44:13
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-10-11 14:33:36
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-10-16 14:39:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-10-16 15:14:47
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-05 10:14:37
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-05 10:15:28
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-05 10:16:19
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-05 10:16:56
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-05 10:18:04
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-05 10:18:39
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-05 10:19:12
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-05 10:22:44
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-05 10:23:16
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-05 10:23:49
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-05 10:24:35
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-05 10:25:26
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-05 10:26:18
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-05 10:27:26
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-05 10:27:56
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-05 10:28:29
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-05 10:28:59
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-05 10:33:22
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-10-10 14:05:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-10-21 14:05:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-07 10:06:16
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-07 10:07:44
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-07 10:08:35
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-07 15:54:25
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-07 15:56:13
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-08 11:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-08 16:04:41
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-11 13:15:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-11 13:15:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-12 11:24:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-12 14:14:57
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-12 14:18:14
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-12 14:19:46
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-12 14:21:21
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-12 14:25:22
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-12 14:27:38
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-12 14:28:52
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-12 14:32:43
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-12 14:33:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-13 15:45:55
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-13 15:47:38
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-13 15:49:35
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-13 15:51:38
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-18 11:28:46
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-18 11:31:48
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-18 14:30:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-18 14:45:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-22 16:09:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-22 16:12:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-11-22 16:19:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-02 14:52:33
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-05 11:01:14
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-06 13:20:58
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-06 13:59:22
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-06 14:03:48
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-06 14:06:08
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-02 11:10:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-02 11:10:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-02 11:20:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-16 13:55:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-16 13:55:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-16 14:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-16 14:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-16 14:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-16 14:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-16 14:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-18 14:04:57
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-18 14:07:35
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 08:24:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 13:49:31
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 13:51:26
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 13:52:41
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 13:54:24
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 13:55:39
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 13:58:10
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 14:04:39
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 14:10:09
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 14:11:08
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 14:12:05
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 14:13:43
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 14:14:20
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 14:15:29
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 14:16:50
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 14:21:50
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 14:30:13
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 14:32:05
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 14:34:10
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 14:34:54
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 14:36:41
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 14:38:33
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 14:39:07
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 14:40:13
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 14:41:34
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 14:46:28
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 14:47:31
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 14:48:13
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-19 14:49:11
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2019-12-27 16:46:29
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2020-01-02 11:41:58
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2020-01-02 11:44:42
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2020-01-08 09:34:58
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2020-01-08 09:39:24
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2020-01-17 16:57:08
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2020-01-17 17:01:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2020-01-20 14:42:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2020-01-20 14:48:24
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2020-01-20 16:28:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2020-01-22 13:56:50
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2020-02-04 10:19:33
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2020-02-04 14:10:30
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2020-02-04 14:15:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2020-02-04 14:22:33
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2020-01-30 10:05:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2020-02-04 15:25:32
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2020-02-04 15:29:06
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2020-02-04 15:30:47
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2020-02-10 13:55:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2020-02-18 10:17:28
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2020-03-05 13:37:28
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2020-02-20 15:35:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2020-03-20 15:50:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-19 15:42:10
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-19 15:43:32
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-19 15:47:09
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-19 15:48:11
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-19 15:49:11
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-19 15:50:14
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-19 15:51:16
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-19 15:52:20
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-19 15:53:23
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-19 15:54:34
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-19 15:55:45
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-19 15:56:51
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-19 15:58:42
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-19 15:59:49
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-19 16:02:18
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-23 13:59:26
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-23 14:01:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-24 10:18:33
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-24 10:23:09
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-24 10:25:11
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-24 10:26:09
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-24 10:27:24
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-24 10:28:25
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-24 10:29:45
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-24 10:30:52
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-24 10:32:57
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-24 10:34:15
Плащане по договор №: 26 От дата: 2017-04-24 2021-02-24 10:35:45
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:26 2021-02-24 10:45:00

<-- Обратно към поръчки