Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Текущ ремонт на съществуващи горски пътища и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2017 на територията на ТП ДЛС ВИТИНЯ по две обособени позиции

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-12-29 11:06:25
№ 20161229mvGN7986785

Описание:

“Текущ ремонт на съществуващи горски  пътища и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2017 на територията на ТП ДЛС ВИТИНЯ  по две обособени позиции

 


Документи
45522016291112_reshenie_764839.pdf
46102016291112_obqvlenie 764842.pdf
46162016291112_dokumentaciq_29.12.16.jpg
46472016291112_patigta uslovia 2017.doc
53042016291112_ESPD-BG1 obr.3.doc
53242016291112_Образец 4.1-4.2 -Техническо предложение.doc
53372016291112_образец №9.1-9.2 ценово предложение 1 и 2.doc

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2017-01-31 13:15:00
Протокол 1 2017-02-08 16:50:00
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 2017-02-08 16:50:00
Протокол 2 2017-02-15 16:50:00
Протокол 3 2017-02-15 16:50:00
Протокол 4 2017-03-08 12:50:00
Доклад 2017-03-08 12:50:00
Решение 2017-03-08 12:55:00
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2017-10-25 14:25:00
Договор № Договор № 29 от 04.04.2017г. От дата: 2017-04-04 2017-04-13 15:25:00
Плащане по договор №: Договор № 29 от 04.04.2017г. От дата: 2017-04-04 2017-05-18 10:45:00
Плащане по договор №: Договор № 29 от 04.04.2017г. От дата: 2017-04-04 2017-06-12 10:20:00
Плащане по договор №: Договор № 29 от 04.04.2017г. От дата: 2017-04-04 2017-07-19 11:55:00
Плащане по договор №: Договор № 29 от 04.04.2017г. От дата: 2017-04-04 2017-07-19 11:55:00
Плащане по договор №: Договор № 29 от 04.04.2017г. От дата: 2017-04-04 2017-08-11 11:50:00
Плащане по договор №: Договор № 29 от 04.04.2017г. От дата: 2017-04-04 2017-09-14 11:30:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Договор № 29 от 04.04.2017г. 2017-10-30 15:15:00
Договор № Договор № 30 от 04.04.2017г. От дата: 2017-04-04 2017-04-13 15:25:00
Плащане по договор №: Договор № 30 от 04.04.2017г. От дата: 2017-04-04 2017-05-18 10:45:00
Плащане по договор №: Договор № 30 от 04.04.2017г. От дата: 2017-04-04 2017-06-12 10:25:00
Плащане по договор №: Договор № 30 от 04.04.2017г. От дата: 2017-04-04 2017-07-19 11:55:00
Плащане по договор №: Договор № 30 от 04.04.2017г. От дата: 2017-04-04 2017-08-11 11:55:00
Плащане по договор №: Договор № 30 от 04.04.2017г. От дата: 2017-04-04 2017-09-14 11:35:00
Плащане по договор №: Договор № 30 от 04.04.2017г. От дата: 2017-04-04 2017-10-20 11:15:00
Плащане по договор №: Договор № 30 от 04.04.2017г. От дата: 2017-04-04 2017-11-10 10:10:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Договор № 30 от 04.04.2017г. 2017-10-30 15:15:00

<-- Обратно към поръчки