Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на автомобили за нуждите на Северозападно държавно предприятие по три обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-12-23 11:15:00
№ 20161223OvdJ7950541

Описание:

Обособена позиция № 1: Доставка чрез закупуване на 7 /седем/ броя неупотребявани автомобили с повишена проходимост;

                Обособена позиция № 2:  Доставка чрез наем с право на закупуване на 22 /двадесет и два/ броя неупотребявани товарни автомобили с повишена проходимост - пикап;

                Обособена позиция № 3: Доставка чрез наем без право на закупуване на 2 /два/ броя неупотребявани леки автомобили – среден клас


Документи
18372016231112_Решение 26.pdf
18432016231112_Обявление.pdf
18492016231112_Утвърдена документация.pdf
18562016231112_Документация.rar

ПубликацияДата
Протокол №1 2017-02-10 13:20:00
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 2017-02-10 13:25:00
Протокол № 2 2017-02-20 10:20:00
Утвърден доклад за работата на комисията 2017-02-20 10:25:00
Решение за избор на изпълнител 2017-02-20 10:30:00
Обявление за възложена поръчка 2017-03-13 10:40:00
Обявление за приключване на Договор № 13 от 07.03.2017г. 2017-04-04 15:20:00
Договор за прехвърляне собствеността на автомобилите по ОП 2 2020-05-15 08:45:00
Обявление за приключване на Договор № 14/07.03.2017г. 2020-05-22 14:30:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 3 2021-04-09 12:50:00
Договор № 13 От дата: 2017-03-07 2017-03-13 10:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-03-07 2017-05-29 09:33:18
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-03-07 2017-05-29 09:35:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-03-07 2017-05-29 09:36:21
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-03-07 2017-05-29 09:37:33
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-03-07 2017-05-29 09:38:23
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-03-07 2017-05-29 09:39:14
Плащане по договор №: 13 От дата: 2017-03-07 2017-05-29 09:39:50
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:13 2017-04-05 15:25:00
Договор № 14 От дата: 2017-03-07 2017-03-13 10:30:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2017-05-29 10:49:30
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2017-05-29 10:50:51
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2017-05-29 11:03:32
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2017-05-29 11:20:26
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2017-07-05 09:54:18
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2017-07-05 10:02:30
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2017-07-05 10:03:46
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2017-07-05 10:04:18
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2017-07-05 10:05:30
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2017-07-28 15:13:26
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2017-08-25 13:13:30
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2017-09-28 13:39:05
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2017-10-17 10:48:15
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2017-11-23 13:17:33
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2017-12-28 13:33:48
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2018-03-30 15:31:28
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2018-04-02 09:14:08
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2018-04-02 09:45:23
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2018-04-26 10:26:42
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2018-05-30 16:14:56
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2018-06-21 16:40:11
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2018-07-31 14:57:36
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2018-07-31 14:59:29
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2018-08-29 14:36:23
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2018-10-15 13:21:27
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2018-11-13 14:53:20
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2018-12-21 11:07:42
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2019-04-16 10:07:25
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2019-06-05 09:33:41
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2019-06-05 09:44:44
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2019-06-05 09:46:38
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2019-06-05 09:48:41
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2019-06-05 09:50:38
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2019-08-07 16:11:52
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2019-08-15 16:29:16
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2019-08-23 08:47:53
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2019-10-09 08:48:04
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2019-12-17 09:55:03
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2019-12-17 09:58:35
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2020-03-20 15:22:15
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2020-03-20 15:28:03
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2020-03-20 15:29:08
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2020-03-20 15:30:17
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2020-03-20 15:30:56
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2020-03-20 15:32:07
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2020-05-05 13:54:17
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2020-05-05 14:00:14
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2020-05-05 14:01:41
Плащане по договор №: 14 От дата: 2017-03-07 2020-05-28 11:00:52
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:14 2017-04-05 09:30:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:14 2020-05-22 09:55:00
Договор № 15 От дата: 2017-03-07 2017-03-13 10:35:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2017-05-29 10:05:39
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2017-05-29 10:07:04
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2017-05-29 10:07:50
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2017-07-05 10:10:17
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2017-07-28 15:16:38
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2017-08-25 13:30:01
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2017-09-28 13:33:48
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2017-10-17 10:46:58
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2017-11-23 13:18:56
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2017-12-28 13:35:29
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2018-03-30 15:33:38
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2018-04-02 09:20:32
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2018-04-02 09:47:51
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2018-04-26 10:29:22
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2018-05-30 16:16:41
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2018-06-21 16:37:33
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2018-07-31 14:52:36
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2018-08-29 14:35:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2018-10-15 13:33:06
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2018-11-13 14:57:10
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2018-12-21 11:04:39
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2019-04-16 09:34:36
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2019-06-05 10:01:06
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2019-06-05 10:02:05
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2019-06-05 10:03:30
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2019-06-05 10:04:27
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2019-06-05 10:05:23
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2019-08-07 16:20:38
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2019-08-16 08:37:13
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2019-08-23 08:44:46
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2019-10-09 08:53:20
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2019-12-17 10:04:31
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2019-12-17 10:12:29
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2020-03-20 15:18:09
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2020-03-20 15:18:52
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2020-03-20 15:19:55
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2020-05-28 11:04:43
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2020-07-09 14:10:45
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2020-09-10 11:52:19
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2020-09-10 11:53:13
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2020-09-10 11:53:55
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2020-11-19 10:13:12
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2020-11-19 10:39:52
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2021-01-13 09:26:35
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2021-02-15 14:58:56
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2021-02-15 14:59:34
Плащане по договор №: 15 От дата: 2017-03-07 2021-03-11 09:16:26
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:15 2017-04-05 15:20:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:15 2021-04-29 09:50:00

<-- Обратно към поръчки