Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на летни, зимни и всесезонни гуми за леки, лекотоварни, товарни, високопроходими и специализирани автомобили и мотоциклети на СЗДП за срок от 36 месеца”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-12-20 09:17:43
№ 20161220bHOG7949703

Описание:Документи
47012016201012_Документация.rar

ПубликацияДата
Протокол № 1 2017-01-12 10:00:00
Протокол №2 2017-01-20 11:15:00
Уведомление за отваряне на ценови оферти 2017-01-20 11:20:00
Протокол №3 2017-01-31 08:50:00
Утвърден доклад на комисията 2017-01-31 08:55:00
Решение за избор на изпълнител 2017-01-31 09:00:00
Обявление за възложена поръчка 2017-03-06 14:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-04-01 14:30:00
Договор № 12 От дата: 2017-03-02 2017-03-06 14:45:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2017-05-15 10:28:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2017-05-16 15:53:43
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2017-04-26 09:00:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2017-06-09 14:39:13
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2017-06-12 10:35:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2017-06-21 16:15:46
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2017-07-19 15:55:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2017-08-18 09:16:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2017-09-14 09:26:09
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2017-10-19 10:45:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2017-10-26 13:50:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2017-11-03 15:34:58
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2017-11-10 11:00:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2017-11-23 15:39:20
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2017-11-16 16:05:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2017-11-30 13:53:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2017-12-04 10:24:48
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2017-12-05 10:30:07
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2017-12-05 10:59:15
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2017-12-08 08:46:18
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2017-12-08 08:47:01
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2017-12-20 09:25:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2018-01-08 11:00:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2018-01-08 11:00:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2018-01-09 09:29:32
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2018-01-29 12:11:08
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2018-01-29 12:12:15
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2018-04-20 08:14:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2018-05-04 14:22:27
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2018-05-04 14:26:24
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2018-05-04 14:27:21
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2018-05-15 08:55:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2018-06-14 15:00:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2018-07-23 10:00:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2018-07-25 16:31:12
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2018-08-13 10:26:08
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2018-09-07 15:30:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2018-09-12 14:30:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2018-10-05 15:44:48
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2018-10-17 14:20:43
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2018-10-19 10:35:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2018-12-18 12:05:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2018-12-18 12:05:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2018-12-21 10:44:18
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2018-12-21 10:47:42
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2018-12-27 15:01:59
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-01-04 10:25:29
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-01-08 09:54:12
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-01-08 09:55:21
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-01-18 12:27:56
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-01-18 12:30:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-02-15 13:26:11
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-01-18 10:15:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-05 11:21:16
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-05 11:24:07
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-05 11:47:29
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-05 15:28:43
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-10 11:11:47
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-10 11:13:03
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-10 15:05:40
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-10 15:06:44
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-10 15:08:44
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-10 15:10:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-10 15:14:22
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-11 09:04:02
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-11 09:06:02
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-11 09:24:57
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-11 10:51:17
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-11 10:56:18
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-11 10:57:55
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-11 11:46:38
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-11 11:47:42
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-11 11:48:50
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-13 17:03:46
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-14 09:02:22
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-14 09:03:40
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-14 09:04:29
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-14 09:10:31
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-14 09:13:09
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-14 09:15:18
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-14 09:51:49
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-06-14 10:16:24
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-08-06 14:43:59
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-10-16 11:31:24
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-10-16 11:34:45
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-10-16 11:55:28
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-10-16 12:38:07
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-10-16 12:40:41
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-11-05 15:03:41
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-11-05 15:05:40
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-11-05 15:07:23
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-11-15 11:43:47
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-12-17 10:35:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2019-12-18 13:37:45
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-01-02 11:37:40
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-01-08 14:35:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-01-03 15:05:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-01-14 16:29:52
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-01-20 15:36:29
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-01-27 10:00:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-03-02 11:23:18
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-03-10 15:58:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-01-17 10:35:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-03-23 10:35:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-03-31 11:19:09
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-03-31 11:21:15
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-03-31 11:23:29
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-03-31 11:24:47
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-03-31 11:34:20
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-03-31 11:35:23
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-03-31 11:36:13
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-03-31 11:40:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-03-31 11:42:02
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-03-31 11:43:54
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-03-31 11:44:40
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-03-31 11:46:03
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-03-31 11:47:05
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-03-31 11:49:19
Плащане по договор №: 12 От дата: 2017-03-02 2020-03-31 11:50:44
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:12 2020-04-02 10:35:00

<-- Обратно към поръчки