Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Текущ ремонт на съществуващи горски пътища и строителство на временен горски път, осигуряващи достъп до обекти, включени за ползване през 2016 г. на територията на ТП ДГС Говежда " по три обособени позиции: Обособена позиция №2: Текущ ремонт на съществув

Тип поръчка: ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Дата: 2016-12-12 11:45:00
№ 20161207OAyF7922483

Описание:Документи
51052016121112_rechenie.pdf
52332016121112_dokumentasia.pdf
53182016121112_ESPD-BG1.doc
53282016121112_Образец №2 - Техническо предложение.doc
53382016121112_Образец №3 ценово_ предложение.doc
53452016121112_списък документи.doc

ПубликацияДата
Протокол за работата на комисията 2016-12-28 10:30:00
Доклад по чл.67, ал.6 от ППЗОП на комисията 2016-12-28 10:35:00
Решение за определяне на изпълнител 2016-12-28 10:45:00
Сключен договор №50/27.12.2016 г. 2016-12-28 11:10:00
Обявление за възложена поръчка 2016-12-28 11:15:00
Обявление за приключване на договор 2017-01-24 10:30:00

<-- Обратно към поръчки