Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Охрана със СОТ за срок от 24 месеца за нуждите на ДГС Троян“

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-11-01 11:40:35
№ 20161031spth7697049

Описание:

Осигуряване на техническа охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/

   и реагиране в две помещения със специално предназначение в административната сграда на   стопанството 24 часа в денонощието.


Документи
51092016011111_обява_документация.rar

ПубликацияДата
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 2016-11-01 12:00:00
Информация за удължаване срока за получаване на оферти 2016-11-10 15:55:00
Протокол от 15.11.2016 г. 2016-11-17 09:40:00
Договор № Д-6-ЗОП/05.12.2016 От дата: 2016-12-02 2016-12-05 11:50:00
Плащане по договор №: Д-6-ЗОП/05.12.2016 От дата: 2016-12-02 2017-06-08 09:00:01
Плащане по договор №: Д-6-ЗОП/05.12.2016 От дата: 2016-12-02 2017-06-08 09:21:20
Плащане по договор №: Д-6-ЗОП/05.12.2016 От дата: 2016-12-02 2017-06-08 09:23:46
Плащане по договор №: Д-6-ЗОП/05.12.2016 От дата: 2016-12-02 2017-06-08 09:25:03
Плащане по договор №: Д-6-ЗОП/05.12.2016 От дата: 2016-12-02 2017-07-11 15:12:55
Плащане по договор №: Д-6-ЗОП/05.12.2016 От дата: 2016-12-02 2017-08-21 14:14:32
Плащане по договор №: Д-6-ЗОП/05.12.2016 От дата: 2016-12-02 2017-08-21 14:15:56
Плащане по договор №: Д-6-ЗОП/05.12.2016 От дата: 2016-12-02 2017-10-11 15:07:28
Плащане по договор №: Д-6-ЗОП/05.12.2016 От дата: 2016-12-02 2017-11-23 15:17:31
Плащане по договор №: Д-6-ЗОП/05.12.2016 От дата: 2016-12-02 2017-11-23 15:18:50
Плащане по договор №: Д-6-ЗОП/05.12.2016 От дата: 2016-12-02 2018-02-08 16:26:38
Плащане по договор №: Д-6-ЗОП/05.12.2016 От дата: 2016-12-02 2018-02-12 14:27:51
Плащане по договор №: Д-6-ЗОП/05.12.2016 От дата: 2016-12-02 2018-03-30 09:14:20
Плащане по договор №: Д-6-ЗОП/05.12.2016 От дата: 2016-12-02 2018-03-30 09:15:41
Плащане по договор №: Д-6-ЗОП/05.12.2016 От дата: 2016-12-02 2018-04-20 14:01:57
Плащане по договор №: Д-6-ЗОП/05.12.2016 От дата: 2016-12-02 2018-05-29 11:23:28
Плащане по договор №: Д-6-ЗОП/05.12.2016 От дата: 2016-12-02 2018-06-26 09:48:08
Плащане по договор №: Д-6-ЗОП/05.12.2016 От дата: 2016-12-02 2018-07-25 16:25:42
Плащане по договор №: Д-6-ЗОП/05.12.2016 От дата: 2016-12-02 2018-09-12 13:40:19
Плащане по договор №: Д-6-ЗОП/05.12.2016 От дата: 2016-12-02 2018-10-16 15:59:31
Плащане по договор №: Д-6-ЗОП/05.12.2016 От дата: 2016-12-02 2018-10-16 16:02:52
Плащане по договор №: Д-6-ЗОП/05.12.2016 От дата: 2016-12-02 2018-11-21 09:13:54
Плащане по договор №: Д-6-ЗОП/05.12.2016 От дата: 2016-12-02 2019-01-09 14:27:35

<-- Обратно към поръчки