Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Изработване на рекламни материали за 2017 година за нуждите на ТП ДГС Годеч.

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-10-26 09:02:47
№ 20161026LHXS7677306

Описание:

Изработване на рекламни материали по две обособени позиции:

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - Изработване на 100 броя рекламни календари

2.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - Изработване на 100 броя рекламни химикалки

ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ - 600 /шестотин/ лева без ДДС.

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - 350 /триста и петдесет/ лева без ДДС.

2.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - 250 /двеста и петдесет/ лева без ДДС.

Критерий за оценка на офертите - НАЙ - НИСКА ЦЕНА.

Поръчката е запазена за специализирани предприятия и/или кооперации на хора с увреждания. В поръчката могат да подават оферти и други лица, които не са специализирани предприятия и/или кооперации на хора с увреждания, но техните оферти ще бъдат разгледани само ако няма допуснати оферти на специализирани предприятия/кооперации на хора с увреждания.

Срок за подаване на офертите - 10.11.2016г. до 16:00 часа в Деловодството на ТП ДГС Годеч, гр. Годеч, пл. Свобода №3, ет.3

Дата за разглеждане на офертите - 11.11.2016г. от 10:00 часа в Административната сграда на ТП ДГС Годеч, гр. Годеч, пл. Свобода №3, ет.3

Лице за контакт: Нели Нанкова - Николова, юрисконсулт, тел.: 0882 69 74 24Документи
30072016261610_ОБЯВА.pdf
37042016261610_Информация АОП.pdf
37372016261610_ДОКУМЕНТАЦИЯ и УКАЗАНИЯ Рекламни материали 2016г..docx

ПубликацияДата
Решение за изменение 2016-11-11 14:05:00
Протокол от работата на комисията 2016-11-29 10:55:00
Договор № 58 От дата: 2016-12-08 2016-12-08 09:00:00
Плащане по договор №: 58 От дата: 2016-12-08 2017-01-12 11:51:16
Договор № 60 От дата: 2016-12-21 2016-12-21 14:40:00
Плащане по договор №: 60 От дата: 2016-12-21 2017-01-12 11:52:19

<-- Обратно към поръчки