Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на офис мебели за нуждите на СЗДП ТП ДГС – гр.Ловеч

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-10-24 13:12:38
№ 20161021kIdj7632385

Описание:

За възлагането на обществена поръчка с предмет: Доставка на офис мебели за нуждите на СЗДП ТП ДГС – гровеч с обща прогнозна стойност на поръчката до 3110,00 лв. / три хиляди сто и десет лева/ без ДДС с публикуване в профила на купувача на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26, във връзка с чл.187, ал.1 и сл. от Закона за обществените поръчки за определяне на изпълнител на обществената поръчка.


Документи
50442016241510_обява мебели Ловеч 2016.rar

ПубликацияДата
Информация за удължаване на първоначалния срок 2016-11-01 16:30:00
Протокол 2016-11-08 09:25:00
Приемо-предавателен протокол 2016-12-19 17:00:00
Договор № 41 От дата: 2016-12-02 2016-12-02 17:30:00

<-- Обратно към поръчки