Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Текущ ремонт на съществуващи горски пътища и строителство на временен горски път, осигуряващи достъп до обекти, включени за ползване през 2016 г. на територията на ТП ДГС Говежда" по три обособени позиции: Обособена позиция №1:Текущ ремонт на съществуващ

Тип поръчка: ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Дата: 2016-10-28 15:29:12
№ 20161021chYf7649187

Описание:Документи
22452016281510_rechenie.pdf
22582016281510_dokumentasia.pdf
23202016281510_ESPD-BG1.doc
23312016281510_Образец №2 - Техническо предложение.doc
23382016281510_Образец №3_ценово_предложение.doc
23472016281510_списък документи.doc

ПубликацияДата
Решение за класиране и определяне на изпълнител, утвърден доклад на комисията и протокол от договарянето 2016-11-11 09:20:00
Сключен договор №37/16.11.2016 г. 2016-11-21 11:15:00
Обявление за възложена поръчка 2016-11-21 14:40:00
Обявление за приключване на договор 2017-01-09 14:20:00

<-- Обратно към поръчки