Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Поддръжка на компютърна техника за срок от 36

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-10-11 13:53:31
№ 20161010nvNo7611476

Описание:

Предмет на поръчката, е поддръжка на компютърната техника (компютърни конфигурации, периферни устройства и др.), периодична профилактика и текущ ремонт, доставка на резервни части, включително доставка на нови и зареждане на стари тонер касети за лазерните принтери, в администрацията на ТП ДГС Троян за срок от 36 / тридесет и шест / календарни месеца.


Документи
56022016111310_Решение комп.fed
56132016111310_Обявление комп.fed
56222016111310_Документация.doc
56282016111310_Утвърдена документация.docx

ПубликацияДата
Протокол №1 от 03.11.2016 г. и съобщение 2016-11-04 10:35:00
Протокол №2 от 10.11.2016 г. 2016-11-10 15:55:00
Протокол №3 от 17.11.2016 г. 2016-11-22 15:35:00
Решение №7 от 22.11.2016г. 2016-11-22 15:40:00
Доклад за работата на комисията 2016-11-22 15:35:00
Обявление за приключване на договор 2019-05-23 09:28:00
Договор № Д-1-ЗОП От дата: 2017-01-06 2017-01-25 14:25:00
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2017-01-06 2017-07-11 15:04:13
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2017-01-06 2017-07-11 15:10:34
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2017-01-06 2017-10-11 15:01:34
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2017-01-06 2017-10-11 15:04:00
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2017-01-06 2017-11-23 15:14:53
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2017-01-06 2018-02-08 16:23:10
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2017-01-06 2018-03-29 16:32:49
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2017-01-06 2018-06-26 09:40:50
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2017-01-06 2018-06-26 09:43:44
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2017-01-06 2018-09-12 13:37:46
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2017-01-06 2018-10-16 15:56:44
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2017-01-06 2019-01-09 14:24:57
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2017-01-06 2019-02-15 13:45:32
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2017-01-06 2019-04-17 11:38:06
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2017-01-06 2019-05-16 16:44:52
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2017-01-06 2019-06-20 09:08:08

<-- Обратно към поръчки