Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Текущ ремонт на съществуващ горски път "Крушака - Инсталацията" землище Дълги Дел на територията на ТП ДГС Говежда"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-10-11 17:05:00
№ 20161007DhEV7606974

Описание:Документи
14292016111710_rechenie.pdf
14432016111710_obiavlenie_0001.pdf
15032016111710_dokumentacia.pdf
15222016111710_ESPD-BG1.doc
15312016111710_Образец №2 - Техническо предложение.doc
15382016111710_Образец №3_ценово_предложение.doc

ПубликацияДата
Съобщение по чл. 57, ал.3 от ППЗОП 2016-11-11 14:00:00
Протокол №1 от работата на комисията 2016-11-11 14:50:00
Протокол №2 от работата на комисията 2016-11-16 15:50:00
Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП на комисията 2016-11-16 15:55:00
Решение за класиране и определяне на изпълнител 2016-11-16 16:00:00
Сключен договор №38/18.11.2016 г. 2016-11-21 10:45:00
Обявление за възложена поръчка 2016-11-21 14:40:00
Обявление за приключване на договор 2017-01-24 10:25:00

<-- Обратно към поръчки