Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Ремонт и поддръжка на сграден фонд за нуждите на ТП ДГС Оряхово

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-10-05 12:45:17
№ 20161005vetu7583579

Описание:

Подмяна на съществуваща стара дограма на 6 броя прозорци /3 броя прозорци и 3 броя прозорци с врата/ с нова бяла ПВЦ дограма, пет камерен профил и стъклопакет с дебелина 24 мм от бяло стъкло 4 мм и нискоемисийно стъкло 4 мм и газ аргон. 


Документи
07012016051410_Решение 4 05.10.2016.pdf
08012016051410_Обявление 05.10.2016.pdf

ПубликацияДата
Документация за участие 2016-10-05 14:10:00
Протокол №1 от 08.11.2016 г. 2016-11-08 17:00:00
Протокол №2 от 16.11.2016 г. и Съобщение от 16.11.2016 г. 2016-11-16 14:10:00
Протокол №3 от 21.11.2016 г. 2016-11-22 13:45:00
Доклад от 21.11.2016 г. 2016-11-22 13:50:00
Решение №7 от 22.11.2016 г. 2016-11-22 13:55:00
Техническо предложение 2016-12-12 13:05:00
Ценово предложение 2016-12-12 13:10:00
Договор №28 от 08.12.2016 г. 2016-12-12 13:00:00
Обявление 762116 2016-12-12 13:15:00
Обявление 764576 за приключване на договор за обществена поръчка 2016-12-27 16:10:00
Договор № 28 От дата: 2016-12-08 2016-12-12 13:00:00
Плащане по договор №: 28 От дата: 2016-12-08 2016-12-27 15:30:00

<-- Обратно към поръчки