Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на горива и смазочни материали за срок от 36 месеца за нуждите на Централно управление на СЗДП”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-10-04 11:32:35
№ 20161004TOtg7575397

Описание:

Доставка на горива (Автомобилен бензин А 95Н, Дизелово гориво и Газ пропан - бутан) и смазочни материали за нуждите на МПС – собственост или ползвани от ЦУ на СЗДП. Доставката на горивата и смазочните материали да се осъществи чрез използване на карти за безналично плащане.


Документи
51362016041210_Решение.pdf
51462016041210_Обявление.pdf
52022016041210_Утвърдена документация.pdf
52262016041210_Документация горива.doc
56112016041210_Регистрационна форма.pdf

ПубликацияДата
Протокол №1 2016-11-11 12:50:00
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 2016-11-11 12:55:00
Протокол № 2 2016-11-28 10:25:00
Утвърден доклад от работата на комисията 2016-11-28 10:30:00
Решение за избор на изпълнител 2016-11-28 10:35:00
Обявление за възложена поръчка 2017-01-10 13:35:00
Обявление за приключване на договор 2020-01-20 11:15:00
Договор № 74 От дата: 2016-12-29 2017-01-10 13:30:00
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2017-03-01 13:02:06
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2017-03-01 13:02:53
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2017-03-17 13:32:15
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2017-05-16 09:31:50
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2017-05-16 09:32:36
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2017-05-19 12:01:51
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2017-05-19 12:04:10
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2017-06-21 15:24:44
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2017-06-21 15:31:16
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2017-07-05 10:22:58
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2017-08-25 12:10:21
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2017-09-15 12:27:25
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2017-09-28 14:22:21
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2017-10-04 11:53:59
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2017-10-09 12:10:19
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2017-11-15 11:46:11
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2017-12-05 09:27:24
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2018-03-30 15:44:58
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2018-04-02 09:42:48
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2018-04-02 09:57:08
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2018-04-02 10:04:08
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2018-04-20 15:30:53
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2018-05-09 15:43:18
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2018-05-22 16:55:05
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2018-06-21 16:54:33
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2018-07-09 16:52:18
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2018-07-31 16:05:40
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2018-08-29 14:25:46
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2018-10-15 10:17:08
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2018-10-15 10:20:10
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2018-11-13 14:26:36
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2018-12-21 10:54:56
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2018-12-21 10:58:02
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-06-04 13:03:55
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-06-04 13:05:58
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-06-04 13:11:14
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-06-04 13:13:33
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-06-04 13:14:52
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-06-04 13:16:51
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-06-04 13:18:01
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-06-04 14:06:20
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-08-08 14:01:59
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-08-08 14:03:28
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-08-08 14:04:09
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-08-13 09:53:47
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-08-13 09:56:02
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-08-13 09:57:02
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-08-13 09:58:09
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-08-13 09:58:54
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-08-13 10:00:38
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-08-13 10:02:02
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-08-13 10:03:31
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-08-13 10:07:24
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-08-13 10:10:17
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-08-13 10:11:14
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-10-04 11:49:34
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-10-04 11:58:28
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-10-09 15:02:22
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-10-09 15:04:01
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2019-10-09 15:04:43
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2020-01-16 10:29:54
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2020-01-16 10:31:02
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2020-01-16 10:33:47
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2020-01-16 10:34:57
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2020-01-16 10:36:10
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2020-01-16 10:37:19
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2020-01-16 10:38:30
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2020-01-16 10:39:14
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2020-01-16 10:40:16
Плащане по договор №: 74 От дата: 2016-12-29 2020-01-16 10:41:09

<-- Обратно към поръчки