Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Поддръжка на компютърна и периферна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ЦУ на СЗДП, включително доставка и монтаж на резервни части“

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-10-04 09:56:28
№ 20161004Rxma7555436

Описание:
Изпълнението на предмета на поръчката включва: 
 1.1. Абонаментно следгаранционно сервизно обслужване, включващо текущ ремонт на компютърна и периферна техника и профилактика на принтерите.
1.2. Доставка и монтаж на резервни части за компютърна и периферна техника.
  1.3. Доставка на нови и зареждане / рециклиране на тонер касети.

Документи
49512016041010_Решение 15.pdf
49592016041010_Обявление.pdf
50132016041010_подръжка компютри 2016.rar
01532016041110_Registracionna forma.pdf

ПубликацияДата
Протокол № 1 от работата на комисията 2016-10-26 15:30:00
Протокол № 2 2016-10-31 14:15:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2016-10-31 14:15:00
Протокол 3 2016-11-07 10:50:00
Утвърден доклад 2016-11-07 10:55:00
Решение №РД-21-18/07.11.2016г. за избор на изпълнител 2016-11-07 11:00:00
Обявление за приключване на договор 2019-12-20 13:05:00
Договор № 70 От дата: 2016-12-01 2016-12-02 09:35:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2017-05-16 09:54:15
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2017-05-16 09:55:25
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2017-05-16 09:56:43
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2017-05-16 10:05:53
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2017-05-16 10:16:02
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2017-05-16 10:56:37
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2017-05-19 13:25:50
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2017-06-21 15:03:17
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2017-07-28 14:26:23
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2017-08-25 15:06:55
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2017-09-15 12:58:41
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2017-10-31 09:23:42
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2017-11-15 11:20:51
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2017-12-08 11:55:44
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2018-03-30 15:51:40
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2018-04-02 09:33:33
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2018-04-02 09:49:08
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2018-04-02 09:50:13
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2018-04-20 15:27:45
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2018-05-22 17:01:30
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2018-06-21 16:52:43
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2018-07-31 16:21:12
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2018-08-29 14:31:48
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2018-08-31 11:13:03
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2018-11-13 14:40:13
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2018-12-21 10:33:50
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2018-12-21 10:34:32
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2019-08-07 11:19:54
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2019-08-07 11:20:49
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2019-08-07 11:22:21
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2019-08-07 11:24:00
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2019-08-07 11:25:10
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2019-08-07 11:26:15
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2019-08-07 11:27:20
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2019-08-07 11:28:05
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2019-08-07 11:28:41
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2019-08-15 16:05:55
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2019-08-16 09:56:11
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2019-09-09 13:40:20
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2019-09-09 13:41:09
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2019-12-17 09:18:22
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2019-12-17 09:19:24
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2019-12-17 09:28:02
Плащане по договор №: 70 От дата: 2016-12-01 2019-12-17 09:32:35

<-- Обратно към поръчки