Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Поддръжка на МПС за срок от 24 месеца за нуждите на ТП ДГС Оряхово

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-10-07 11:01:10
№ 20161004Lgeq7560693

Описание:

Поддръжка на МПС за срок от 24 месеца за нуждите на ТП ДГС Оряхово


Документи
09222016071110_Решение 04.10.2016.pdf
09392016071110_Обявление 04.10.2016.pdf
10032016071110_Документация.pdf
10312016071110_Документация МПС Оряхово.doc
10512016071110_ЕЕДОП ДГС Оряхово - Образец № 1.doc
11052016071110_Техническо предложение МПС -Образец №2.docx
11162016071110_Ценово предложение МПС - Образец № 3.docx
12032016071110_Проект на договор МПС.docx

ПубликацияДата
Протокол №1 от 11.11.2016 г. и Съобщение от 11.11.2016 г. 2016-11-11 15:20:00
Протокол №2 от 16.11.2016 2016-11-17 08:50:00
Доклад от 17.11.2016 г. 2016-11-17 08:55:00
Решение №6 от 17.11.2016 г. 2016-11-17 13:05:00
Договор №27 от 06.12.2016 г. 2016-12-06 17:05:00
Техническо предложение 2016-12-06 17:10:00
Ценово предложение 2016-12-06 17:10:00
Обявление 761364 от 06.12.2016 г. 2016-12-06 17:10:00
информация за изпълнение на договор 2018-12-18 11:15:00
Договор № 27 От дата: 2016-12-06 2016-12-06 17:05:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2017-02-14 16:27:54
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2017-02-14 16:28:45
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2017-03-07 10:37:17
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2017-05-10 14:45:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2017-05-10 14:50:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2017-05-10 14:55:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2017-05-17 10:40:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2017-06-19 14:25:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2017-09-05 15:18:04
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2017-09-14 16:48:16
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2017-09-29 14:38:37
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2017-10-19 15:31:11
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2017-10-19 15:37:28
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2017-11-27 09:32:08
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2017-12-21 16:16:46
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2018-01-17 15:28:10
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2018-02-02 13:05:56
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2018-03-19 08:01:47
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2018-03-19 08:08:52
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2018-05-23 08:07:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2018-05-23 08:31:29
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2018-08-09 16:10:49
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2018-08-09 16:12:23
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2018-09-07 11:31:53
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2018-09-19 13:06:51
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2018-09-19 13:07:58
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2018-10-19 10:05:17
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2018-10-19 10:05:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2018-10-19 10:07:32
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2018-11-22 08:40:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2018-11-22 08:45:00
Плащане по договор №: 27 От дата: 2016-12-06 2018-12-12 15:55:00

<-- Обратно към поръчки