Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС "Говежда по две обособени позиции

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-09-21 14:14:52
№ 20160914hIqy7511357

Описание:

Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности

Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали включени в списъка на стоките по чл. 12, ал.1, т.1 на Закона за обществените поръчки


Документи
26162016211409_rechenie_kanselarski.pdf
26302016211409_obiavlenie_kanselarski.pdf
26552016211409_dokumentasia_kanselarski.pdf
27182016211409_ESPD-BG1.doc
27452016211409_Образец №2 - Техническо предложение.doc
27532016211409_ценово предложение об.поз. 1.doc
27592016211409_ценово предложение об.поз. 2.doc

ПубликацияДата
Разяснение по документацията за участие 2016-10-07 14:20:00
Отговор на въпрос 2016-10-10 09:15:00
Протокол №1 от работата на комисията 2016-10-19 13:05:00
Съобщение по чл. 57, ал.3 от ППЗОП 2016-10-19 13:05:00
Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП на комисията и Протокол №2 2016-10-31 09:55:00
Решение класиране,определяне на изпълнител,отстраняване на участници от процедурата 2016-10-31 10:00:00
Решение за определяне на изпълнител 2016-11-21 08:10:00
Сключен договор №39/01.12.2016 г.за обособена позиция №1 2016-12-06 11:30:00
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №1 2016-12-06 12:30:00
Сключен договор №49/20.12.2016 г.за обособена позиция №2 2016-12-23 11:05:00
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №2 2016-12-23 11:10:00
Обявление за приключване на договор обос. поз. №1 2019-12-23 11:05:00
Обявление за приключил договор обос. поз. №2 2019-12-23 11:05:00

<-- Обратно към поръчки