Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Охрана със сигнално охранителна техника на административна сграда на ТП ДГС Своге

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2016-09-07 14:35:00
№ 20160907HDlQ7496349

Описание:

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП

Осигуряване на техническа охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и реагиране в две помещения със специално предназначение в административна сграда на стопанството 24 часа в денонощието. 

1. гр. Своге, ул. Звънче 2 - административна сграда - стая със специално предназначение 1. 

2.  гр. Своге, ул. Звънче 2 - административна сграда - стая със специално предназначение 2. 


Документи
34072016071409_Документация СОТ.PDF
34152016071409_Техническа спецификация СОТ.PDF
34222016071409_Документи СОТ.doc
34382016071409_Обява СОТ.PDF
34452016071409_Информация публ. обява СОТ.PDF

ПубликацияДата
Съобщение 2016-09-28 09:55:00
Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП от 04.10.2016 г. 2016-10-04 10:55:00
Договор 97/02.11.2016 г. 2016-11-04 09:00:00
Договор № 97 От дата: 2016-11-02 2016-11-04 09:05:00
Плащане по договор №: 97 От дата: 2016-11-02 2017-05-12 11:43:46
Плащане по договор №: 97 От дата: 2016-11-02 2017-06-09 14:40:52
Плащане по договор №: 97 От дата: 2016-11-02 2017-08-08 12:00:35
Плащане по договор №: 97 От дата: 2016-11-02 2018-02-07 10:19:19
Плащане по договор №: 97 От дата: 2016-11-02 2018-04-10 15:24:23
Плащане по договор №: 97 От дата: 2016-11-02 2018-06-14 15:06:16
Плащане по договор №: 97 От дата: 2016-11-02 2018-10-03 10:15:38
Плащане по договор №: 97 От дата: 2016-11-02 2019-01-04 10:29:55

<-- Обратно към поръчки