Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Поддръжка на компютърна техника за срок от 36 месеца

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-08-18 10:30:53
№ 20160818liKd7389478

Описание:

Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в  поддръжка на компютри /стационарнии и преносими/; хардуер; софтуер; принтери; копирни машини; монитори; UPS устройства; мрежово оборудване; модеми; рутери и др. – 14 БР НАСТОЛНИ И 3 БР. ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ; 14 БР. ПРИНТЕРИ (включително 2 бр. мултифункционални устройства) И ВСИЧКИ ДРУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА КЪМ ТЯХ, както и всички други устройства, които ТП ДГС Лесидрен ще придобие по време на изпълнение на поръчката.Документи
50322016181308_Документи за процедура по зоп за компютри 2016.doc
50482016181308_Подпис документация компютри.jpeg
55222016191008_Коригиран договор компютри.doc
11142016191408_обявление компютри 2016.zip
11312016191408_решение компютри 2016.zip

ПубликацияДата
Протокол №1/13.09.2016 И СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ 2016-09-13 16:15:00
Протокол №2/17.09.2016г. на комисията и писмена обосновка по чл.72 от ЗОП 2016-09-17 14:35:00
Протокол №3/03.10.2016г. на комисията 2016-10-04 10:50:00
Доклад за проведена процедура по ЗОП от 03.10.2016г. 2016-10-04 10:55:00
Решение №6 от 04.10.2016 на директора за класиране 2016-10-04 12:45:00
ДОГОВОР№12/31.10.2016 2016-11-02 14:55:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-10-04 16:00:00
Договор № 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2016-11-02 15:15:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2016-11-22 15:15:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2016-11-21 15:17:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2016-11-29 16:20:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2017-04-18 16:25:48
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2016-12-28 16:25:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2016-12-28 16:25:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2016-11-29 16:25:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2016-11-30 16:30:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2017-02-23 16:35:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2017-02-23 16:35:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2017-02-23 16:35:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2017-02-23 16:35:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2017-03-24 16:35:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2017-09-04 15:55:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2017-09-04 15:59:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2017-09-04 16:00:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2017-09-04 16:02:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2017-09-04 16:04:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2017-09-04 16:06:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2017-09-04 16:11:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2017-09-04 16:13:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2017-09-04 16:14:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2017-09-04 16:15:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2017-09-04 16:16:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2017-09-12 16:00:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2017-09-12 16:00:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2017-09-15 16:00:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2017-10-04 16:00:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2017-10-04 16:00:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2017-10-04 16:00:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2017-11-16 16:10:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2018-01-03 15:05:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2018-01-03 15:05:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2018-02-05 16:45:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2018-02-05 16:35:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2018-02-05 14:55:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2018-06-14 13:50:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2018-06-14 15:55:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2018-06-14 15:55:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2018-10-11 16:10:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2019-01-08 15:14:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2018-10-11 15:15:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2018-11-12 15:15:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2018-11-12 15:20:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2018-11-13 15:20:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2018-11-20 15:45:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2018-11-20 16:20:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2018-11-20 14:55:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2019-02-01 16:40:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2019-06-11 16:45:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2019-06-11 16:45:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2019-06-19 16:45:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2019-06-19 16:50:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2019-06-26 16:50:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2019-07-08 16:50:00
Плащане по договор №: 12/31.10.2016 От дата: 2016-10-31 2019-09-05 16:55:00

<-- Обратно към поръчки