Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Ремонт и поддръжка на сграден фонд за нуждите на ТП ДГС Мездра по обособени позиции"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-07-26 13:37:54
№ 20160726fXzj7330849

Описание:

"Ремонт и поддръжка на сграден фонд за нуждите на ТП ДГС Мездра по обособени позиции"

Обособена позиция №1:"Ремонт и поддръжка на сграден фонд за нуждите на ТП ДГС Мездра по обособени позиции"

Обособена позиция №2:"Ремонт и поддръжка на сграден фонд за нуждите на ТП ДГС Мездра по обособени позиции " - за обособена позиция №2 възложителят прилага чл. 12 от ЗОП.Документи
55162016261507_Решение.PDF
55242016261507_Обявление.PDF
55362016261507_Документация.PDF
56102016261507_Ремонт сграда уславия - поправени.doc
56212016261507_Образец №2 - Техническо предложение 1.doc
56242016261507_Образец №2 - Техническо предложение 2.doc
56352016261507_Образец№3-1_ценово_предложение.doc
56382016261507_Образец №3-2_ценово_ предложение.doc
56522016261507_ESPD-BG1.doc

ПубликацияДата
Протокол 1 и Уведомление 2016-08-25 14:30:00
Протокол №2 и Решение №3 2016-08-31 08:35:00
Договор , Удостоверение,Обявление за възложена поръчка, Ценова оферта , Техническа спецификация 2016-09-26 15:15:00
Информация за изпълнението на договор №36 и №37 2016-10-19 10:45:00
Договор № №36 и №37 От дата: 2016-09-08 2016-09-26 15:15:00
Плащане по договор №: №36 и №37 От дата: 2016-09-08 2016-10-13 13:05:41
Плащане по договор №: №36 и №37 От дата: 2016-09-08 2016-10-13 13:07:10
Плащане по договор №: №36 и №37 От дата: 2016-09-08 2016-11-08 10:57:56

<-- Обратно към поръчки