Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка и монтаж на 6 броя стенни климатици тип „сплит система за работни помещения в административните сгради на ТП ДГС „ЛЕСИДРЕН”, с обща прогнозна стойност на поръчката до 4000 лв (четири хиляди) лева без ДДС.

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ОБЯВА

Дата: 2016-07-18 17:18:04
№ 20160718eDcQ7307942

Описание:

Доставка и монтаж  на 6 броя стенни климатици тип „сплит система” за работни помещения за нуждите на ТП Държавно горско стопансто „Лесидрен” с.Лесидрен, съгласно техническа спецификация – Приложение № 4. Стойността на доставката, с включени всички разходи по изпълнение предмета на поръчката не може да надвишава сумата от: 4000,00/ четир  хиляди / лева без ДДС.Документи
22402016181707_заповед климатици.zip
23002016181707_Обява климатици №1.zip
25502016181707_зоп климатици док.файл.doc

ПубликацияДата
Протокол от комисия по чл.97, ал.4 от ППЗОП 2016-08-03 13:40:00
Договор № 9 От дата: 2016-08-15 2016-08-26 14:25:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-08-15 2016-10-04 11:00:00

<-- Обратно към поръчки