Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

: „Доставка на мебели и офис обзавеждане“ за нуждите на ТП ДГС „ЛЕСИДРЕН”, с обща прогнозна стойност на поръчката до 6700лв (шест хиляди и седемстотин лева ) без ДДС.

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ОБЯВА

Дата: 2016-07-18 17:26:52
№ 20160718DEuR7311697

Описание:

Доставка на мебели и  офис  обзавеждане“ за нуждите на  ТП ДГС „ЛЕСИДРЕН”,  с.Лесидрен, съгласно техническа спецификация – Приложение № 4. Стойността на доставката, с включени всички разходи по изпълнение предмета на поръчката не може да надвишава сумата от: 6700лв (шест хиляди и седемстотин лева )  без ДДС.Документи
29322016181707_заповед офис обзавеждане и мебели.zip
29462016181707_обява мебели аоп 2016.zip
31462016181707_обява мебели 2016.doc
33172016181707_Информация за обява в аоп мебели.zip

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2016-07-25 15:12:00
Протокол от комисия по чл.97, ал.4 от ППЗОП от 02.08.2016г. 2016-08-02 14:30:00
Договор № Договор№10 От дата: 2016-08-22 2016-09-13 16:40:00
Плащане по договор №: Договор№10 От дата: 2016-08-22 2016-12-08 16:20:00
Плащане по договор №: Договор№10 От дата: 2016-08-22 2016-10-10 16:20:00

<-- Обратно към поръчки