Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Текущ ремонт на съществуващи горски пътища и строителство на временен горски път, осигуряващи достъп до обекти, включени за ползване през 2016 г. на територията на ТП ДГС Говежда, по три обособени позиции

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-08-01 11:23:50
№ 20160714BtAI7297841

Описание:

Обособена поз. №1: Текущ ремонт на съществуващ горски път "Инсталацията - Рога - Яворов преслап"

Обособена поз. №2: Текущ ремонт на съществуващ горски път "Буков брод- Трещена река - Яворов преслап"

Обособена поз. №3: Строителство на временен горски път "Коларски дол"


Документи
32462016011108_rechenie.pdf
32562016011108_obiavlenie.pdf
33252016011108_dokumentasia.pdf
34122016011108_ESPD-BG1.doc
34212016011108_Образец №2 - Техническо предложение.doc
34322016011108_Образец №3-1_ценово_предложение.doc
34422016011108_Образец №3-2_ценово_ предложение.doc
34502016011108_Образец№3-3_ценово_предложение.doc

ПубликацияДата
Прекратяване 2016-08-31 11:35:00
Прекратяване 2016-09-15 13:00:00

<-- Обратно към поръчки