Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обекти, включени за ползване през 2016 г. на територията на ТП ДГС "Говежда" по обособени позиции: Обособена позиция №3: Строителство на временен горски път "Гръцки дол"

Тип поръчка: ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Дата: 2016-09-19 11:08:29
№ 20160713xQTe7285378

Описание:Документи
24312016191109_rechenie_0001.pdf
57462016191109_ESPD-BG1.doc
58032016191109_Образец №2 - Техническо предложение.doc
58162016191109_Образец№3-3_ценово_предложение.doc
58282016191109_dokumentasia.pdf

ПубликацияДата
Протокол за работата на комисията, утвърден доклад, решение за избор на изпълнител 2016-10-05 14:00:00
Сключен договор №34/07.10.2016 г. 2016-10-10 14:25:00
Обявление за приключване на договор 2017-01-09 14:25:00

<-- Обратно към поръчки