Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Извършване на техническо обслужване на компютърна и офис техника, включващо нейната поддръжка и ремонт, доставка на резервни части и консумативи и доставка на нова компютърна техника за нуждите на ТП ДГС Ботевград за срок от 36 месеца

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-07-12 16:01:28
№ 20160712fdpn7268025

Описание:

Извършване на техническо обслужване на компютърна и офис техника, включващо нейната поддръжка и ремонт, доставка на резервни части и консумативи и доставка на нова компютърна техника за нуждите на ТП ДГС Ботевград за срок от 36 месеца.


Документи
58482016121607_документи.pdf
58572016121607_Заповед за откриване на процедура.pdf
59112016121607_Изисквания за участие.pdf

ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2016-07-13 11:20:00
Обявление за поръчка 2016-07-13 11:20:00
Протокол на комисия 2016-08-17 09:30:00
Решение за избор на изпълнител на поръчката 2016-08-17 09:30:00
Обявление за приключване на договор 2019-10-02 11:25:00
Договор № Д-85 От дата: 2016-09-07 2016-09-17 15:04:08
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2016-11-14 10:22:07
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2016-12-13 13:29:15
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2017-02-20 15:08:18
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2017-02-20 15:09:59
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2017-04-13 11:14:13
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2017-04-13 11:15:50
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2017-05-16 16:45:17
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2017-05-16 16:49:48
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2017-06-14 16:20:42
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2017-07-12 12:17:52
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2017-08-17 15:38:01
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2017-09-18 12:04:45
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2017-09-18 12:06:38
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2017-09-18 12:22:33
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2017-10-17 16:42:03
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2017-11-14 11:30:10
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2018-01-19 15:21:28
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2018-02-19 16:36:55
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2018-03-20 16:37:48
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2018-03-20 16:39:36
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2018-04-20 11:00:00
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2018-04-20 11:00:00
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2018-06-20 12:20:00
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2018-07-20 14:25:00
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2018-08-20 15:00:00
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2018-10-19 15:15:00
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2018-11-20 16:30:27
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2018-11-20 16:32:27
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2018-12-20 10:50:00
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2019-01-20 16:25:00
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2019-02-20 16:27:00
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2019-03-20 12:50:00
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2019-04-19 13:55:00
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2019-04-19 12:00:00
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2019-05-27 16:58:00
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2019-07-18 14:10:00
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2019-08-20 09:00:00
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2019-08-20 09:00:00
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2019-09-09 10:05:00
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2019-09-09 10:10:00
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2016-12-19 11:10:00
Плащане по договор №: Д-85 От дата: 2016-09-07 2016-12-19 11:20:00

<-- Обратно към поръчки