Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка чрез закупуване на пластмасови пластини, необходими за дърводобивна дейност на териториалните поделения на СЗДП-Враца”

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-07-04 14:28:12
№ 20160704EnxA7234832

Описание:Документи
21172016041507_Zaglavna stranica.pdf
21262016041507_Reshenie 21-8.pdf
21322016041507_Obyavlenie.pdf
56592016051007_Документация.rar

ПубликацияДата
Протокол № 1 от работата на комисията 2016-07-26 15:00:00
Протокол 2 2016-08-08 13:15:00
Уведмление 2016-08-08 13:20:00
Протокол № 3 2016-08-11 14:20:00
Утвърден доклад от работата на комисията 2016-08-11 14:25:00
Решение за избор на изпълнител 2016-08-11 14:30:00
Обявление за възложена поръчка 2016-08-30 15:55:00
Информация за изпълнението на договора 2016-06-17 15:55:00
Обявление за приключване на Договор №48/30.08.2016г. 2016-11-24 10:10:00
Договор № 48 От дата: 2016-08-30 2016-08-30 13:30:00
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-10-05 08:34:20
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-10-06 13:44:37
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-10-13 13:03:44
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-10-17 16:00:00
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-10-17 16:00:00
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-10-14 14:45:00
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-10-20 15:12:35
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-10-21 14:20:00
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-10-21 14:20:00
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-10-21 14:30:33
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-10-21 14:33:16
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-10-31 16:48:24
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-10-31 16:48:50
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-11-10 14:45:07
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-11-15 15:34:30
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-11-15 15:46:30
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-11-15 15:50:38
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-11-15 15:52:54
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-11-15 16:00:33
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-11-15 16:02:29
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-11-15 16:04:09
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-11-15 16:05:33
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-11-15 16:06:42
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-11-15 16:08:08
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-11-15 16:10:29
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-11-15 16:11:25
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-11-15 16:12:45
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-11-16 14:38:22
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-11-16 14:39:16
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-11-28 15:05:01
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-11-28 15:11:40
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-11-28 15:14:58
Плащане по договор №: 48 От дата: 2016-08-30 2016-11-28 15:39:07
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:48 2016-11-25 10:15:00

<-- Обратно към поръчки