Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Предоставяне на адвокатски услуги за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм, ТП ДГС Борима и ТП ДГС Троян за срок от 12 месеца”

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПОКАНА

Дата: 2016-06-01 09:44:00
№ 20160601eTnj7157260

Описание:

ПРОВЕЖДАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

ПО РЕДА НА ГЛ.XXVI ОТ ЗОП

    Поръчката се провежда от ТП Държавно горско стопанство Черни Осъм във връзка със Споразумение от 13.05.2016 г. г. между ТП ДГС Черни Осъм,ТП ДГС Борима и ТП ДГС Троян за съвместно определяне на изпълнител на адвокатски услуги и на основание пълномощно № 977-22/14.04.2016 г.. на СЗДП гр.Враца и писмо изх.№ СЗДП 1190-1/10.05.2016 г. на СЗДП гр.Враца. 


Документи
45382016010906_pravni uslugi.rar

ПубликацияДата
техническа спецификация 2016-06-01 10:51:00
Съобщение 2016-06-09 09:24:00
информация 2016-06-09 09:33:00
протокол 2016-06-14 14:08:00
Договор № 9 От дата: 2016-07-01 2016-07-06 12:40:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-07-01 2016-08-17 08:56:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-07-01 2016-09-19 11:31:26
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-07-01 2016-10-20 15:46:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-07-01 2016-11-04 12:02:20
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-07-01 2016-11-30 10:21:20
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-07-01 2017-01-06 15:00:02
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-07-01 2017-02-08 15:24:17
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-07-01 2017-03-07 08:54:06
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-07-01 2017-04-05 10:08:58
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-07-01 2017-06-07 11:38:49
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-07-01 2017-06-07 11:40:09
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-07-01 2017-07-10 14:58:56
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-07-01 2017-08-16 13:05:28
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-07-01 2017-09-14 09:22:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-07-01 2017-10-05 10:30:40
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-07-01 2017-11-15 15:01:24
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-07-01 2017-12-08 10:30:27
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-07-01 2018-01-10 16:19:11
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-07-01 2018-02-13 10:22:55
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-07-01 2018-03-15 08:41:07
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-07-01 2018-04-16 16:11:38
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-07-01 2018-05-08 10:11:06
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-07-01 2018-06-08 14:33:59
Плащане по договор №: 9 От дата: 2016-07-01 2018-07-10 10:03:11

<-- Обратно към поръчки