Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Поддръжка на компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Плевен

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-05-31 14:35:00
№ 20160531OeZA7135931

Описание:

1.       Предмет на поръчката, е поддръжка на компютърната техника (компютърни конфигурации, периферни устройства и др.), периодична профилактика и текущ ремонт, доставка на резервни части, включително доставка на нови и зареждане на стари тонер касети за лазерните принтери, в администрацията на ТП ДГС Плевен за срок от 36 / тридесет и шест / календарни месеца.

 

2.       Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в  поддръжка на компютри /стационарнии и преносим/; хардуер; софтуер; принтери; копирни машини; монитори; UPS устройства; мрежово оборудване; модеми; рутери и др. :

-         15 бр. компютри;

-         12 бр. принтери;

-         1 бр. лаптоп;

-         2 бр. UPS;

-         2 бр. копирни машини;

-         2 бр. скенери;

 

И ВСИЧКИ ДРУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА КЪМ ТЯХ, както и всички други устройства, които ТП ДГС Плевен ще придобие по време на изпълнение на поръчката.Документи
19432016311505_Reshenie.fed
19532016311505_Obqvlenie.fed

ПубликацияДата
Решение 2016-05-31 16:10:00
Обявление 2016-05-31 16:25:00
Утвърдил 2016-05-31 16:35:00
Документация 2016-05-31 16:35:00
Заповед комисия 2016-06-24 08:10:00
Уведомление относно отваряне на ценовите предложения 2016-06-27 17:50:00
Протокол от работата на комисията 2016-06-27 17:50:00
Протокол от работата на комисията за избор на изпълнител 2016-06-30 14:15:00
Решение за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител 2016-06-30 14:15:00
Обявление за възложена поръчка 2016-08-04 15:00:00
Обявление за приключване на договор 2019-08-09 13:30:00
Договор № 22 От дата: 2016-08-02 2016-08-04 14:55:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2016-09-13 11:50:50
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2016-09-13 11:51:26
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2016-10-20 10:15:22
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2016-11-10 14:46:20
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2016-12-19 15:40:12
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2016-12-19 15:40:38
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2016-12-19 15:41:07
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2016-12-19 15:41:36
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2017-01-19 11:52:48
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2017-01-19 11:53:11
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2017-02-14 14:43:50
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2017-03-10 11:19:52
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2017-03-10 11:20:15
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2017-03-10 11:20:41
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2017-03-10 11:21:09
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2017-03-10 11:21:33
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2017-04-12 13:47:22
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2017-05-11 13:49:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2017-05-11 13:54:06
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2017-06-12 15:36:11
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2017-06-12 15:37:06
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2017-07-13 10:26:27
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2017-09-11 16:09:54
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2017-09-11 16:10:28
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2017-10-20 13:20:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2017-11-13 10:44:03
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2017-12-08 11:05:48
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-01-09 15:08:04
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-01-09 15:08:43
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-01-09 15:09:17
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-01-09 15:09:49
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-01-09 15:10:20
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-01-09 15:10:51
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-03-13 13:28:28
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-03-13 13:29:04
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-03-13 13:29:45
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-03-13 13:30:15
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-04-13 11:25:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-05-11 14:45:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-05-11 14:45:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-06-13 11:20:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-06-13 11:20:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-07-09 15:00:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-07-09 15:00:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-07-09 15:05:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-07-09 15:05:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-08-10 13:30:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-08-10 13:30:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-11-12 14:59:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-10-16 15:00:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-11-12 15:00:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-11-12 15:15:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-12-10 14:30:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-12-10 14:35:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2018-12-10 14:35:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2019-01-08 14:20:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2019-01-31 14:05:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2019-01-31 14:05:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2019-01-31 14:05:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2019-01-31 14:05:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2019-03-13 14:55:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2019-03-13 14:55:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2019-03-13 14:55:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2019-05-09 11:05:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2019-05-09 11:05:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2019-06-12 13:55:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2019-06-12 14:00:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2019-06-12 14:00:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2019-06-12 14:00:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2019-07-12 10:55:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2019-07-12 10:55:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2019-07-12 11:00:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2019-08-09 10:00:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2019-08-09 10:00:00
Плащане по договор №: 22 От дата: 2016-08-02 2019-08-09 10:20:00

<-- Обратно към поръчки