Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обекти, включени за ползване през 2016 г. на територията на ТП ДГС "Говежда" по обособени позиции:Обособена позиция №1: Строителство на временни горски пътища "Добревска река" и "Лева река"; О

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-06-02 11:10:18
№ 20160513NbuE7073579

Описание:Документи
19002016021106_rechenie_0001.pdf
19122016021106_obiavlenie.pdf
19282016021106_dokumentasia.pdf
21472016021106_Образци.rar

ПубликацияДата
Съобщение по чл. 57, ал.3 от ППЗОП 2016-07-06 14:25:00
Протокол №1 от работата на комисията 2016-07-14 10:20:00
Протокол №2 от работата на комисията 2016-07-14 10:20:00
Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП на комисията 2016-07-14 10:20:00
Решение класиране,определяне на изпълнител,отстраняване на участници и прекратяване на процедурата 2016-07-14 10:25:00
Частично прекратяване 2016-08-02 09:45:00
Частично прекратяване 2016-08-08 11:40:00
Частично прекратяване 2016-08-29 15:05:00
Обявление за приключване на договор 2016-11-03 08:30:00
Договор № 29 От дата: 2016-08-05 2016-08-08 13:20:00
Плащане по договор №: 29 От дата: 2016-08-05 2016-12-08 13:53:02

<-- Обратно към поръчки