Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Централно управление на СЗДП, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 24 календарни месеца”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-04-28 10:55:00
№ 20160428Zvji7049428

Описание:Документи
54042016281404_Reshenie_5.pdf
54142016281404_Обявление.pdf
54242016281404_Документация.doc
54332016281404_Утвърдена документация.pdf
54422016281404_ЕЕДОП.doc

ПубликацияДата
Протокол 1 2016-06-07 16:00:00
Протокол № 2 2016-06-13 15:40:00
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 2016-06-13 15:45:00
Протокол № 3 2016-07-01 15:00:00
Утвърден доклад за работата на комисията 2016-07-01 15:05:00
Решение № РД 21 - 7 / 01.07.2016г. за избор на изпълнител 2016-07-01 15:15:00
Решение № 21 - 9/18.07.2016г. за избор на изпълнител 2016-07-18 12:45:00
Обявление за възложена поръчка 2016-08-26 15:50:00
Обявление за приключване на договор 2018-09-05 11:35:00
Договор № 47 От дата: 2016-08-19 2016-08-24 13:15:00
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2016-12-14 16:16:12
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2016-12-14 16:17:36
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2016-12-14 16:18:20
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2016-12-15 10:00:08
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2017-01-26 10:19:51
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2017-03-01 14:04:10
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2017-03-30 15:43:28
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2017-03-30 15:44:24
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2017-03-30 15:45:53
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2017-07-28 14:39:02
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2017-08-25 14:34:27
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2017-09-15 12:16:41
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2017-09-15 12:20:16
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2017-10-04 11:47:45
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2017-10-31 09:15:06
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2017-12-01 14:46:18
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2017-12-08 08:44:36
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2018-04-02 09:22:43
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2018-04-02 09:55:17
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2018-04-20 15:25:32
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2018-04-26 10:24:55
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2018-06-19 10:49:48
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2018-07-02 10:54:15
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2018-07-31 14:45:02
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2018-07-31 14:45:54
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2018-07-31 14:46:28
Плащане по договор №: 47 От дата: 2016-08-19 2018-07-31 14:47:10
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:47 2018-09-04 13:35:00

<-- Обратно към поръчки