Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Право на ползване, поддръжка и актуализация на програмен продукт за работни заплати, личен състав и граждански договори в ТП ДГС Черни Осъм”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-04-13 08:57:08
№ 20160413nvmG6952059

Описание:

Изпълнителят предоставя и инсталира актуализираните версии на софтуера на програмния продукт за работна заплата, личен състав  и граждански договори, на определени от Възложителя работни места.

Изпълнителят оказва съдействие при възстановяване на информационните бази на програмния продукт, повредени в следствие на компютърни вируси, неправилна работа на компютърната техника или некомпетентното и използване.

Изпълнителят осигурява неограничени телефонни консултации на лица, определени от Възложителя.

Изпълнителят оказва консултантска и програмна помощ при настъпили промени в законодателството, касаещи възнаграждения по трудови и извънтрудови правоотношения.

Изпълнителят ползва за своя сметка услугите на други лица или фирми за изпълнение предмета на настоящия договор.Изпълнителят изисква от Възложителя информация за всичко, което счита, че е необходимо за изпълнение на предмета на настоящия договор.

Изпълнителят предоставя на Възложителя актуални писмени инструкции за работа с програмния продукт.

Изпълнителят уведомява своевременно Възложителя за всички промени в статута на фирмата по време на изпълнение на договора.


Документи
53312016130904_programen produkt.rar

ПубликацияДата
протокол 2016-04-25 13:42:00
Договор № 8 От дата: 2016-05-04 2016-05-04 10:36:17

<-- Обратно към поръчки