Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Троян, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Троян, съгласно Приложение № 1; Обособена пози

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-14 01:00:00
№ 20160413jkQu6985790

Описание:

"Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Троян, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Троян, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Троян, съгласно Приложение № 2"


Документи
21082016131504_kancelarski2016_dokumentacia.rar

ПубликацияДата
Протокол №1/26.05.2016 г. 2016-05-26 11:00:00
Протокол №2 от 02.06.2016 г. и Решение №3 от03.06.2016г. 2016-06-06 08:20:00
договори 2016-07-01 15:50:00
Обявление за приключване на договор 2019-06-12 10:45:00
Договор № Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2016-07-01 15:55:00
Плащане по договор №: Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2016-09-15 10:48:37
Плащане по договор №: Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2016-11-24 15:56:30
Плащане по договор №: Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2017-01-10 10:51:04
Плащане по договор №: Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2017-02-17 14:08:00
Плащане по договор №: Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2017-03-30 15:02:24
Плащане по договор №: Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2017-04-26 16:02:02
Плащане по договор №: Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2017-06-06 16:46:44
Плащане по договор №: Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2017-07-11 15:25:48
Плащане по договор №: Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2017-10-11 15:15:29
Плащане по договор №: Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2017-11-23 16:09:04
Плащане по договор №: Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2017-11-23 16:11:05
Плащане по договор №: Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2018-02-08 16:50:20
Плащане по договор №: Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2018-02-08 16:51:55
Плащане по договор №: Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2018-03-30 09:40:40
Плащане по договор №: Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2018-04-20 14:32:23
Плащане по договор №: Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2018-07-26 10:58:40
Плащане по договор №: Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2018-10-16 16:35:27
Плащане по договор №: Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2019-01-09 15:02:12
Плащане по договор №: Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2019-01-09 15:03:37
Плащане по договор №: Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2019-02-15 14:12:34
Плащане по договор №: Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2019-03-14 09:00:16
Плащане по договор №: Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2019-05-16 16:53:32
Плащане по договор №: Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2019-06-20 14:21:34
Плащане по договор №: Д-2-ЗОП От дата: 2016-06-29 2019-06-20 15:09:41
Договор № Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2016-07-01 16:00:00
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2016-09-15 10:42:56
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2016-11-23 14:44:57
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2017-01-10 10:36:04
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2017-01-10 10:37:28
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2017-02-17 13:56:55
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2017-03-30 14:59:11
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2017-04-26 15:53:07
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2017-06-06 16:44:40
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2017-08-21 14:34:38
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2017-10-11 15:13:51
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2017-11-23 15:52:10
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2017-11-23 15:53:30
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2018-02-08 16:47:16
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2018-02-12 14:43:20
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2018-03-30 09:32:00
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2018-04-20 14:29:15
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2018-07-26 10:51:39
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2018-09-12 13:49:30
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2018-10-16 16:22:11
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2019-01-09 14:43:05
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2019-01-09 14:44:52
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2019-01-09 14:47:15
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2019-02-15 14:02:08
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2019-03-14 08:58:17
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2019-05-16 16:50:47
Плащане по договор №: Д-3-ЗОП От дата: 2016-06-29 2019-06-20 14:16:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Троян, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Троян, съгласно Приложение № 1; Обособена пози 2019-06-20 13:49:00

<-- Обратно към поръчки