Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка на офис оборудване/офис техника за нуждите на ЦУ и ТП на СЗДП"

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-04-13 09:20:50
№ 20160413QSpX6977561

Описание:

Доставка на ново, оригинално, неупотребявано, в производство към момента на подаване на офертата оборудване, за което има осигурена поддръжка. При доставката оборудването се инсталира от изпълнителя и се предава на възложителя във вид, готов за употреба. Доставката ще се извърши на адрес: гр. Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 2, ет. 3.


Документи
51542016131004_Publichna_Pokana.pdf
52092016131004_Утвърдена документация.pdf
52232016131004_ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc
52342016131004_До медии.pdf

ПубликацияДата
Утвърден протокол от работата на комисията 2016-04-28 09:20:00
Таблица за представените документи - неразделна част от протокола 2016-04-28 09:20:00
Договор № 30 От дата: 2016-05-12 2016-05-13 11:35:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-05-25 14:00:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-06-03 11:18:39
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-06-03 15:49:56
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-06-08 13:29:10
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-06-09 13:42:06
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-06-10 16:00:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-06-20 10:04:45
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-06-07 14:25:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-07-05 09:18:50
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-07-15 12:15:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-07-26 14:15:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-07-29 14:37:44
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-08-05 11:10:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-09-19 16:15:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-10-07 08:39:27
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-10-07 08:42:07
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-10-07 08:48:57
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-10-07 08:51:25
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-10-07 08:56:08
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-10-07 09:01:17
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-10-07 09:04:39
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-10-07 09:06:12
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-10-07 09:10:54
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-10-07 09:15:51
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-10-07 09:18:37
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-10-07 09:20:06
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-10-07 09:21:23
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-10-07 09:22:44
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-10-07 09:26:39
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-10-07 09:28:30
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-10-07 09:29:47
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-10-21 14:47:06
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-12-07 14:44:58
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-12-08 16:25:00
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-12-08 13:49:17
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-12-09 15:01:27
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2016-12-09 16:10:26
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2017-01-06 09:00:38
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2017-05-26 14:19:32
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2017-05-26 14:22:43
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2017-05-26 14:25:49
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2017-05-26 14:26:59
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2017-05-26 14:29:17
Плащане по договор №: 30 От дата: 2016-05-12 2017-05-26 14:32:35

<-- Обратно към поръчки