Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Поддръжка на компютърна техника за нуждите на Държавно горско стопанство Белоградчик

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-12 15:10:00
№ 20160412lpEZ6942135

Описание:Документи
06572016121504_Белоградчик компютри - Copy.doc
07312016121504_док..jpg
07472016121504_решение.jpg
07582016121504_решение 001.jpg
08142016121504_решение 002.jpg
08332016121504_решение 003.jpg
08502016121504_обявл..jpg
09022016121504_обявл. 001.jpg
09122016121504_обявл. 002.jpg
09212016121504_обявл. 003.jpg
09342016121504_обявл. 004.jpg
09422016121504_обявл. 005.jpg
09552016121504_обявл. 006.jpg
10032016121504_обявл. 007.jpg
10112016121504_обявл. 008.jpg
10182016121504_обявл. 009.jpg

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ №1 ОТ 12.05.2016Г. 2016-05-12 13:40:00
Списък на представени документи за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 2016-05-12 13:45:00
УВЕДОМЛЕНИЕ 2016-05-12 13:50:00
ПРОТОКОЛ №2 ОТ 20.05.2016Г. 2016-05-25 14:45:00
РЕШЕНИЕ №7 ОТ 25.05.2016Г. 2016-05-25 14:55:00
ДОГОВОР №24/11.07.2016Г. 2016-07-29 16:10:00
Удостоверение за липса на задължения 2016-07-29 16:15:00
УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА 2016-07-29 16:15:00
Удостоверения от Агенция по вписванията 2016-07-29 16:20:00
Свидетелство за съдимост 2016-07-29 16:20:00
Гаранция за участие и изпълнение 2016-07-29 16:20:00
Информация за сключен договор 2016-07-29 16:20:00
АНЕКС №1 ОТ 31.10.2017Г. КЪМ ДОГОВОР №24 ОТ 11.07.2016Г. 2017-10-31 14:40:00
Обявление за изпълнена поръчка 2019-07-30 16:35:00
Договор № 24 От дата: 2016-07-11 2016-07-29 16:00:00
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2016-09-12 14:25:58
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2016-10-06 13:56:41
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2016-12-08 14:23:26
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2016-12-08 14:25:02
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2017-01-06 14:55:36
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2017-03-09 11:35:00
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2017-04-10 14:59:16
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2017-04-10 15:00:38
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2017-05-09 16:58:45
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2017-06-08 15:43:39
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2017-06-09 08:33:51
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2017-08-09 13:58:35
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2017-08-09 15:34:20
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2017-09-08 14:50:33
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2017-10-06 15:03:05
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2017-12-07 14:39:53
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2017-12-07 16:11:48
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2018-01-08 11:57:03
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2018-02-08 13:46:48
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2018-03-07 14:44:39
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2018-04-05 15:12:33
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2018-05-09 14:54:27
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2018-06-08 10:47:26
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2018-07-06 11:49:16
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2018-08-07 14:47:19
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2018-09-04 13:46:44
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2018-10-05 15:40:44
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2018-11-07 14:33:07
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2018-12-04 16:46:41
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2019-01-07 14:22:29
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2019-02-07 11:45:37
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2019-03-07 14:30:17
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2019-04-09 15:16:29
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2019-06-06 16:18:11
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2019-06-06 16:39:14
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2019-07-05 14:51:00
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-07-11 2019-08-09 10:49:35

<-- Обратно към поръчки