Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на моторните превозни средства, собственост на Териториално поделение Държавно горско стопанство Ботевград, включително доставка на резервни части, материали, автомобилни гуми и други конс

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-11 16:40:00
№ 20160411xplF6915862

Описание:

Техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на моторните превозни средства, собственост на Териториално поделение Държавно горско стопанство Ботевград, включително доставка  на резервни части, материали, автомобилни гуми и други консумативи за тях за срок от 24 месеца


Документи
23522016111604_Документация001.pdf
24022016111604_Заповед001.pdf
24222016111604_Обявление002.pdf
24362016111604_Решение003.pdf
24502016111604_техн обслуж МПС 16 18 г. окончза профил на куп.doc
25092016111604_техническа спецификация001-1.pdf
25182016111604_Ценоразпис-МПС 16-18г ОП.xls

ПубликацияДата
Протокол 1 и протокол 2 на комисия 2016-06-14 09:30:00
Протокол 3 от дейността на комисия и съобщения до участниците, относно датата на отваряне на ценовите предложения 2016-06-17 09:15:00
Протокол 4 финален за дейността на комисията и Решение за избор на изпълнител на поръчката 2016-06-29 09:20:00
Договор Д-77/02.08.2016г. 2016-08-09 12:15:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-09-03 15:55:00
Договор № Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2016-09-17 14:55:16
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2016-09-17 15:31:37
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2016-09-17 15:33:20
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2016-09-17 15:36:38
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2016-09-17 15:37:50
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2016-09-17 15:39:26
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2016-09-17 15:42:21
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2016-09-17 15:45:13
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2016-09-17 15:46:29
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2016-09-17 15:47:44
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2016-09-17 15:48:59
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2016-10-20 10:28:50
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2016-10-20 10:30:13
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2016-11-14 09:54:57
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2016-11-14 09:57:21
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2016-11-14 10:00:43
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2016-12-13 13:03:53
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2016-12-13 13:06:16
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-01-20 12:35:28
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-01-20 12:39:16
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-02-20 14:32:24
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-02-20 14:34:01
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-02-20 14:35:03
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-02-20 14:37:26
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-03-20 14:36:42
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-03-20 14:38:34
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-03-20 14:40:18
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-03-20 14:41:20
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-04-13 09:25:57
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-04-13 10:25:02
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-04-13 10:28:34
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-04-13 10:36:27
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-04-13 10:37:47
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-04-13 10:39:05
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-04-13 10:40:14
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-04-13 10:41:41
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-05-17 09:38:24
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-05-17 09:39:35
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-05-17 09:40:27
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-05-17 09:41:28
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-05-17 09:42:25
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-05-17 09:43:46
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-06-14 14:28:00
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-06-14 14:29:55
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-06-14 15:29:11
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-06-14 15:30:27
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-06-14 15:32:03
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-06-14 15:40:19
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-06-14 15:41:14
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-06-14 15:42:14
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-07-12 11:53:23
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-07-12 11:54:38
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-07-12 11:55:45
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-07-12 11:57:41
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-07-12 11:58:35
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-09-18 12:31:01
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-09-18 12:32:19
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-09-18 12:35:49
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-09-18 12:37:07
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-09-18 12:38:19
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-09-18 12:39:42
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-09-18 12:44:32
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-10-17 16:08:54
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-10-17 16:11:19
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-10-17 16:13:01
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-10-17 16:14:35
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-10-17 16:16:06
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-10-17 16:18:18
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-10-17 16:19:44
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-11-14 10:57:29
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-11-14 11:00:17
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-11-14 11:01:55
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-11-14 11:03:26
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-11-14 11:05:09
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-11-14 11:07:11
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-11-14 11:09:03
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-12-07 13:57:08
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-12-07 14:11:54
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-12-07 14:14:06
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2017-12-07 14:15:53
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-01-19 14:39:40
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-01-19 14:46:56
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-02-19 16:08:20
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-02-19 16:11:40
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-02-19 16:13:35
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-02-19 16:14:53
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-02-20 09:11:34
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-03-20 15:55:58
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-03-20 15:59:20
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-03-20 16:10:41
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-03-20 16:13:04
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-03-20 16:14:33
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-03-20 16:16:13
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-04-20 11:00:00
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-04-20 11:00:00
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-04-20 11:00:00
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-04-20 11:00:00
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-04-20 11:00:00
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-04-20 11:00:00
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-04-20 11:00:00
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-05-20 11:40:00
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-05-20 11:40:00
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-05-20 11:25:00
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-05-20 11:30:00
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-06-20 10:00:00
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-06-20 10:00:00
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-06-20 10:00:00
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-06-20 10:05:00
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-06-20 10:05:00
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-06-20 10:05:00
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-07-20 14:10:00
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-09-20 14:10:00
Плащане по договор №: Д-77/02.08.2016г От дата: 2016-08-02 2018-09-20 14:15:00

<-- Обратно към поръчки