Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Поддръжка на МПС за срок от 24 месеца за нуждите на ТП ДГС Плевен

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-07 13:10:00
№ 20160407UWhu6847309

Описание:

Поддръжка на МПС за срок от 24 месеца за нуждите на ТП ДГС Плевен . Открита процедура с обявление в ОВ на ЕС / чл. 45в от ЗОП


ПубликацияДата
Решение 2016-04-08 09:15:00
Обявление 2016-04-08 09:30:00
Уттвърдил документация 2016-04-08 10:05:00
Документация 2016-04-08 16:10:00
Протолкол от работата на комисията 2016-05-19 08:25:00
Опис на документи 2016-05-19 08:25:00
Уведомление относно отваряне на ценовите оферти 2016-05-19 10:55:00
Протокол № 2 от работата на комисията 2016-05-30 09:25:00
Решение спечелил 2016-05-31 14:05:00
Информация за сключен договор ЕС 2016-06-23 14:55:00
Импортен № 2016-06-23 18:45:00
Прекратяване 2017-03-14 16:25:00
Договор № 13 От дата: 2016-06-14 2016-06-16 14:25:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-08-16 13:43:20
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-08-16 13:44:33
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-08-16 13:45:11
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-08-16 13:45:43
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-08-16 13:46:20
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-08-16 13:46:48
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-08-16 13:47:18
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-08-16 13:47:48
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-09-13 11:39:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-09-13 11:41:27
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-09-13 11:42:06
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-09-13 11:42:42
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-09-13 11:43:20
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-10-20 10:06:31
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-10-20 10:07:37
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-11-10 14:35:17
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-11-10 14:35:52
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-11-10 14:36:27
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-11-10 14:36:57
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-11-10 14:37:25
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-12-19 15:16:12
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-12-19 15:16:58
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-12-19 15:17:30
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-12-19 15:18:04
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2016-12-19 15:18:38
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2017-01-19 11:37:20
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2017-01-19 11:38:20
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2017-01-19 11:38:50
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2017-01-19 11:39:28
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2017-01-19 11:39:56
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2017-01-19 11:40:31
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2017-01-19 11:41:04
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2017-01-19 11:41:37
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2017-01-19 11:42:08
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2017-01-19 11:42:34
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2017-01-19 11:43:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2017-01-19 11:43:25
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2017-01-19 11:43:54
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2017-01-19 11:44:20
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2017-03-10 11:11:57
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2017-03-10 11:14:14
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2017-03-10 11:14:44
Плащане по договор №: 13 От дата: 2016-06-14 2017-03-10 11:15:13

<-- Обратно към поръчки