Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка на канцеларски материали за нуждите на СЗДП ТП Държавно горско стопанство Борима, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на СЗДП ТП ДГС Борима, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2: До

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-03-31 15:28:24
№ 20160331aLyV6734250

Описание:

"Доставка на канцеларски материали за нуждите на СЗДП ТП Държавно горско стопанство Борима, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на СЗДП ТП ДГС Борима, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на СЗДП ТП ДГС Борима, съгласно Приложение № 2"


Документи
42312016311303_Документи.rar
42442016311303_Решение.rar
43142016311303_Обявление.rar
13102016311403_Медии.jpg

ПубликацияДата
Протокол 1 по чл. 68 от ЗОП 2016-05-05 13:25:00
Уведомление 2016-05-05 13:25:00
Протокол 2 по чл. 72 от ЗОП 2016-05-13 14:25:00
Протокол 3 по чл. 72 от ЗОП 2016-05-20 12:30:00
Решение за определяне на изпълнител 2016-05-25 08:55:00
Информация за сключен договор за обособена позиция 1 и 2 2016-06-15 14:45:00
Договор № 35/14.06.16г. 2016-06-15 14:45:00
Договор № 36/15.06.16г. 2016-06-15 14:49:00
Информация за приключване на договори 2019-06-20 11:09:00
Договор № 35 От дата: 2016-06-14 2016-06-17 15:18:00
Плащане по договор №: 35 От дата: 2016-06-14 2016-08-29 14:19:29
Плащане по договор №: 35 От дата: 2016-06-14 2016-10-14 08:46:15
Плащане по договор №: 35 От дата: 2016-06-14 2016-11-09 17:39:15
Плащане по договор №: 35 От дата: 2016-06-14 2017-01-16 10:35:12
Плащане по договор №: 35 От дата: 2016-06-14 2017-02-24 13:21:10
Плащане по договор №: 35 От дата: 2016-06-14 2017-02-24 13:22:34
Плащане по договор №: 35 От дата: 2016-06-14 2017-05-31 13:48:13
Плащане по договор №: 35 От дата: 2016-06-14 2017-07-10 14:53:08
Плащане по договор №: 35 От дата: 2016-06-14 2017-07-10 14:54:19
Плащане по договор №: 35 От дата: 2016-06-14 2017-08-22 14:35:34
Плащане по договор №: 35 От дата: 2016-06-14 2017-09-14 09:14:59
Плащане по договор №: 35 От дата: 2016-06-14 2017-10-24 11:16:23
Плащане по договор №: 35 От дата: 2016-06-14 2017-12-08 10:25:27
Плащане по договор №: 35 От дата: 2016-06-14 2018-01-30 09:39:09
Плащане по договор №: 35 От дата: 2016-06-14 2018-02-07 10:00:33
Плащане по договор №: 35 От дата: 2016-06-14 2018-03-15 08:57:20
Плащане по договор №: 35 От дата: 2016-06-14 2018-06-08 14:40:52
Плащане по договор №: 35 От дата: 2016-06-14 2018-06-25 15:06:20
Плащане по договор №: 35 От дата: 2016-06-14 2018-11-22 13:55:40
Плащане по договор №: 35 От дата: 2016-06-14 2018-11-22 13:57:50
Плащане по договор №: 35 От дата: 2016-06-14 2018-12-19 15:11:31
Плащане по договор №: 35 От дата: 2016-06-14 2019-02-28 13:21:22
Плащане по договор №: 35 От дата: 2016-06-14 2019-02-28 13:23:44
Плащане по договор №: 35 От дата: 2016-06-14 2019-05-27 13:07:49
Договор № 36 От дата: 2016-06-15 2016-06-17 15:20:00
Плащане по договор №: 36 От дата: 2016-06-15 2017-06-20 10:06:58
Плащане по договор №: 36 От дата: 2016-06-15 2017-06-20 10:08:20
Плащане по договор №: 36 От дата: 2016-06-15 2017-06-20 10:09:30
Плащане по договор №: 36 От дата: 2016-06-15 2017-09-14 09:17:18
Плащане по договор №: 36 От дата: 2016-06-15 2017-10-26 15:21:54
Плащане по договор №: 36 От дата: 2016-06-15 2018-02-02 10:26:38
Плащане по договор №: 36 От дата: 2016-06-15 2018-10-17 15:14:16
Плащане по договор №: 36 От дата: 2016-06-15 2018-11-23 08:40:00
Плащане по договор №: 36 От дата: 2016-06-15 2019-01-24 10:48:54
Плащане по договор №: 36 От дата: 2016-06-15 2019-03-15 15:49:06
Плащане по договор №: 36 От дата: 2016-06-15 2019-06-13 08:52:30
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Доставка на канцеларски материали за нуждите на СЗДП ТП Държавно горско стопанство Борима, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на СЗДП ТП ДГС Борима, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2: До 2016-06-17 14:48:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Доставка на канцеларски материали за нуждите на СЗДП ТП Държавно горско стопанство Борима, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на СЗДП ТП ДГС Борима, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2: До 2016-06-17 14:53:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Доставка на канцеларски материали за нуждите на СЗДП ТП Държавно горско стопанство Борима, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на СЗДП ТП ДГС Борима, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2: До 2016-06-17 15:11:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Доставка на канцеларски материали за нуждите на СЗДП ТП Държавно горско стопанство Борима, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на СЗДП ТП ДГС Борима, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2: До 2016-06-17 15:14:00

<-- Обратно към поръчки