Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Периодично техническо обслужване на МПС, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, доставка на резервни чакти, материали и консумативи за МПС обслужващи ТП ДГС Белоградчик

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-03-18 14:10:00
№ 20160318jWio6653762

Описание:Документи
05322016181403_нач.стр..jpg
06012016181403_remont MPS b-ik 2016 - Copy.doc
06342016181403_решение 001.jpg
06502016181403_решение 002.jpg
07022016181403_решение 003.jpg
07192016181403_решение 004.jpg
07392016181403_решение.jpg
07562016181403_обявление.jpg
08092016181403_обявление 001.jpg
08232016181403_обявление 002.jpg
08352016181403_обявление 003.jpg
08502016181403_обявление 004.jpg
09062016181403_обявление 005.jpg
09142016181403_обявление 006.jpg
09302016181403_обявление 007.jpg
09502016181403_обявление 008.jpg
11082016181403_писмо.jpg

ПубликацияДата
Протокол №1 от 28.04.2016г. 2016-04-28 14:30:00
Списък на представени документи за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 2016-04-28 14:35:00
Уведомление 2016-04-28 14:35:00
ПРОТОКОЛ №2 ОТ 05.05.2016Г. 2016-05-10 10:00:00
РЕШЕНИЕ №6 ОТ 10.05.2016Г. 2016-05-10 10:05:00
Информация за сключен договор 2016-05-31 13:40:00
Гаранция за участие 2016-06-01 11:20:00
Свидетелство за съдимост 2016-06-01 11:25:00
Удостоверение за липса на задължения 2016-06-01 11:30:00
Удостоверение за липса на задължения по ЗМДТ 2016-06-01 11:30:00
Удостоверения от Агенция по вписванията 2016-06-01 11:35:00
Договор №20/27.05.2016г. 2016-06-01 11:35:00
Ценова оферта Приложение 11а 2016-06-01 11:40:00
Ценова оферта Приложение 11 2016-06-01 11:35:00
Доплащане Гаранция за изпълнение 2016-06-01 11:45:00
Анекс към Договор №20 от 27.05.2016г. 2018-01-22 10:40:00
Договор № 20 От дата: 2016-05-27 2016-05-30 10:05:00
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2016-07-08 15:00:49
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2016-08-09 13:38:04
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2016-08-09 14:13:34
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2016-08-09 14:16:00
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2016-08-09 14:28:13
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2016-08-09 14:35:13
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2016-10-06 15:57:36
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2016-10-06 16:00:20
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2016-10-06 16:01:28
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2016-11-09 14:45:00
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2016-11-09 14:50:00
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2016-11-09 14:50:00
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-01-06 15:10:50
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-01-06 15:14:47
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-01-06 15:18:20
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-03-09 14:15:00
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-03-09 14:25:00
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-03-09 14:25:00
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-03-09 14:30:00
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-04-10 15:28:34
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-04-10 15:30:59
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-04-10 15:33:02
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-04-10 15:34:39
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-04-10 15:36:25
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-04-10 15:40:35
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-05-10 09:37:13
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-05-10 09:38:56
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-05-10 13:29:52
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-05-10 13:36:09
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-05-10 13:37:27
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-06-09 09:05:03
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-06-09 09:07:52
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-06-09 09:09:27
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-06-09 09:12:03
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-06-09 09:18:19
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-07-06 14:16:38
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-07-06 14:17:37
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-08-09 14:04:47
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-08-09 14:47:28
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-09-08 13:44:16
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-09-08 13:47:29
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-09-08 14:18:51
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-09-08 14:20:25
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-10-06 14:13:30
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-10-06 14:14:52
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-10-06 14:17:51
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-11-07 16:34:10
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-12-07 14:31:03
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-12-07 14:44:00
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2017-12-07 16:07:55
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2018-01-08 10:46:19
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2018-01-08 10:52:30
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2018-02-08 13:16:52
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-05-27 2018-02-08 13:24:46

<-- Обратно към поръчки