Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Своге

Тип поръчка: Договаряне без обявление

Дата: 2016-03-17 13:29:11
№ 20160317BYbR6639287

Описание:

Стоките, предмет на настоящата обществена поръчка, са включени в списъка, одобрен от Министерски съвет по предложение на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Изборът на този вид процедура дава възможност подготовката и протичането й да се осъществят в най – кратки срокове, при същевременно спазване на принципите на ЗОП за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация, гарантиране на опазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения. Наред с това при възлагане на поръчката чрез процедура на договаряне без обявление, по реда предвиден в чл. 90, ал. 1, т.11 от ЗОП, а именно, чрез покупка на стоки обект на търгуване в стокови борси, се гарантира и спазване на основната цел на закона - осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните средства.


Документи
32162016171303_Решение.PDF

ПубликацияДата
Борсов договор 2306/25.03.2016 г. 2016-03-28 15:35:00
Обявление за възложена поръчка 2016-04-05 17:00:00
Обявление за приключване на договор N2306/25.03.2016 г. 2019-06-12 12:40:00
Договор № 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2016-03-27 15:40:00
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2016-07-15 13:43:45
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2016-08-16 15:41:22
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2016-09-15 15:23:05
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2016-10-18 11:52:44
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2016-11-15 10:09:55
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2016-12-15 11:54:31
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2017-01-13 12:56:16
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2017-02-15 10:08:17
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2017-04-18 13:49:06
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2017-04-18 14:33:26
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2017-05-12 11:36:54
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2017-06-09 14:24:22
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2017-07-13 10:06:46
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2017-08-08 11:54:21
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2017-09-18 13:24:25
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2017-10-11 15:40:35
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2017-11-03 14:55:36
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2017-12-05 10:39:06
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2018-01-09 09:26:59
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2018-02-07 10:17:28
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2018-03-02 13:36:34
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2018-04-10 15:42:03
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2018-05-16 11:22:24
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2018-06-14 14:48:46
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2018-07-12 09:00:46
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2018-08-13 09:57:02
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2018-09-07 11:05:38
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2018-10-03 10:11:41
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2018-11-07 14:36:50
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2018-12-07 10:05:31
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2019-01-04 10:12:55
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2019-02-01 15:24:41
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2019-03-05 14:25:19
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2019-04-03 11:09:20
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2019-05-02 14:05:38
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2019-06-11 09:42:28
Плащане по договор №: 38/27.03.16 г. (2306/25.03.2016 г.) От дата: 2016-03-27 2019-06-11 09:53:45

<-- Обратно към поръчки