Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Периодично техническо обслужване, абонамент, поддръжка и ремонт на офис техника/канцеларски и репрографски машини, компютърни системи, хардуер и софтуер, гаранционен и извън гаранционен период и доставка на резервни части и принадлежности за същите , вклю

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-03-01 12:58:40
№ 20160226TJcw6489856

Описание:

Периодично техническо обслужване, абонамент, поддръжка и ремонт на офис техника/канцеларски и репрографски машини, компютърни системи, хардуер и софтуер, гаранционен и извън гаранционен период и доставка на резервни части и принадлежности за същите , включително зареждане с тонер касети на печатащи устройства, собственост на ТП Държавно горско стопанство Никопол


Документи
03042016011303_Документация компютри 2016.doc

ПубликацияДата
Протокол1 2016-03-30 13:05:00
Съобщение Предлагана цена 2016-03-30 13:10:00
Протокол 2 2016-04-07 13:15:00
Искане обосновка 2016-04-07 13:20:00
Протокол 3 2016-04-21 09:20:00
Решение № 9 2016-04-21 09:30:00
Прекратяване 2019-06-20 15:45:00
Договор № 17 От дата: 2016-05-31 2016-05-31 11:00:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2016-07-04 11:15:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2016-07-04 11:20:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2016-07-25 15:25:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2016-08-09 10:45:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2016-08-26 11:20:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2016-09-01 10:30:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2016-09-12 11:05:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2016-09-20 11:40:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2016-09-30 13:20:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2016-10-21 13:45:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2016-10-21 13:45:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2016-10-21 13:50:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2016-10-21 13:50:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2016-11-02 09:50:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2016-11-02 09:55:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2016-11-02 09:55:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2016-11-02 10:00:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2016-11-02 10:00:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2016-12-08 10:05:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2016-12-08 10:06:45
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2016-12-08 10:10:01
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-01-04 14:35:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-01-04 14:40:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-01-13 13:35:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-01-27 13:35:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-01-27 13:50:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-01-27 13:50:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-01-27 13:55:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-01-27 14:00:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-02-16 14:10:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-02-20 14:10:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-02-20 14:05:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-03-31 14:05:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-03-31 14:15:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-04-10 14:20:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-04-10 14:00:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-04-10 14:20:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-04-26 14:16:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-03-17 09:15:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-05-16 09:26:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-05-16 09:30:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-05-16 09:33:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-05-30 16:03:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-06-02 11:52:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-06-09 10:47:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-06-16 10:55:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-06-26 11:26:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-08-04 13:04:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-08-04 13:07:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-08-04 13:10:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-08-18 09:42:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-09-05 12:49:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-09-05 12:54:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-10-04 08:03:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-10-16 14:58:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-10-16 15:01:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-10-16 15:10:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-10-26 13:13:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-12-11 13:10:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-12-21 16:05:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-11-24 14:05:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-11-24 14:30:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2017-11-24 15:10:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-03-01 09:27:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-03-12 13:17:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-04-16 08:38:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-05-14 10:31:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-05-14 10:34:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-07-02 09:18:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-07-09 09:25:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-07-09 09:27:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-07-09 09:30:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-07-09 09:33:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-08-13 10:42:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-08-13 10:44:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-08-13 10:53:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-08-13 10:56:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-08-13 10:58:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-08-15 14:18:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-08-16 14:15:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-09-13 09:07:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-10-01 09:10:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-10-15 15:49:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-11-06 12:55:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-11-19 10:26:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-11-19 10:27:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-12-17 12:43:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-12-17 12:47:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2018-12-17 12:48:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2019-01-16 10:48:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2019-01-16 10:50:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2019-01-22 16:01:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2019-01-28 14:10:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2019-01-28 14:18:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2019-02-08 14:46:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2019-02-08 14:53:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2019-02-08 14:55:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2019-02-27 08:10:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2019-02-27 08:12:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2019-02-27 08:15:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2019-02-27 08:16:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2019-03-28 15:09:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2019-03-28 15:10:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2019-03-28 15:12:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2019-03-28 15:15:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2019-04-15 14:12:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2019-04-24 10:56:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2019-04-24 10:58:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2019-06-04 09:36:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2019-06-04 09:41:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2016-05-31 2019-06-04 09:45:00

<-- Обратно към поръчки