Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Годеч”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-02-08 13:55:00
№ 20160208KyYu6322634

Описание:

Доставката на канцеларски материали и офис консумативи включва разнообразни канцеларски пособия, нужни за осъществяването на административния процес в предприятието. Необходимостта от доставянето им възниква с оглед нормалното протичане на работния процес и неговото обезпечаване.


Документи
49542016081302_ДОКУМЕНТАЦИЯ КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ.doc
02452016081402_Одобрена документация.pdf
03112016081402_Обявление.pdf
03362016081402_Решение.pdf

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2016-02-11 13:55:00
Отговор на въпрос 2016-02-18 16:35:00
Протокол №1 за отваряне на офертите 2016-03-11 10:00:00
Протокол №2 за отваряне на техническите предложения 2016-03-11 10:10:00
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДАТАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ 2016-03-11 10:15:00
Протокол №3 за отваряне на ценовите оферти и за класиране на участниците 2016-03-18 11:00:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2016-03-18 11:00:00
Прекратяване 2019-05-31 16:35:00
Договор № 40 От дата: 2016-04-22 2016-04-27 14:40:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2016-05-13 09:18:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2016-07-05 08:56:14
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2016-07-27 09:05:16
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2016-08-30 10:10:13
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2016-10-03 15:36:29
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2016-10-03 15:37:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2016-10-31 16:24:11
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2016-10-31 16:24:47
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2017-01-12 10:13:13
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2017-01-12 10:13:40
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2017-04-21 14:08:33
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2017-05-16 15:39:52
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2017-09-18 15:43:02
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2017-10-20 08:49:27
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2017-11-24 13:45:03
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2017-12-20 09:25:13
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2018-01-24 11:32:10
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2018-04-17 10:40:00
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2018-05-21 11:10:15
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2018-05-21 11:17:42
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2018-07-19 15:57:55
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2018-12-05 16:43:32
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2018-12-05 16:47:36
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2018-12-19 14:53:27
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2019-01-17 15:44:43
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2019-04-12 09:17:48
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2019-05-16 11:55:16
Плащане по договор №: 40 От дата: 2016-04-22 2019-06-12 16:07:20
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Годеч” 2016-04-08 08:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Годеч” 2016-04-08 08:40:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Годеч” 2016-04-08 08:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Годеч” 2016-04-26 09:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Годеч” 2016-04-26 09:15:00

<-- Обратно към поръчки