Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Охрана на имуществото на ТП ДГС-Ботевград със СОТ и постоянно видеонаблюдение”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-01-22 15:20:00
№ 20160122SWvQ6144957

Описание:

1.1. Осигуряване на техническа охрана с  наличните технически средства /СОТ/ и реагиране в две помещения със специално предназначение в административната сграда на стопанството 24 часа в денонощието .

1.2. Извършване на мониторинг с  постоянно видеонаблюдение на административната сграда и двора на стопанството и поддръжка на монтираната техника 24 часа в денонощието.

 

2.       Стойност на поръчката

2.1.   Прогнозната стойност на настоящата поръчка е 6000 лв./шест хиляди лева/ без ДДС.

2.2.   Стойността по т.2.1. е равна на сбора от стойностите на услугите, описани в т.1.1,1.2.

2.3.   Единичната цена на всяка услуга е както следва и важи за целия период на поръчката-24 месеца:

2.4. Осигуряване на техническа охрана с  наличните технически средства /СОТ/ и реагиране в две помещения със специално предназначение в административната сграда на стопанството 24 часа в денонощието – до 80 лв. без ДДС за един календарен месец.

2.5. Извършване на мониторинг с постоянно видеонаблюдение на административната сграда и двора на стопанството и поддръжка на монтираната техника 24 часа в денонощието - до 170 лв. без ДДС за един календарен месец.


Документи
24122016221501_заповед СОТ003.pdf
24282016221501_заглавна страница.pdf
25112016221501_техн СОТ005.pdf
25282016221501_публ_покана СОТ007.pdf
25472016221501_СОТ документация 2016 за проф на куп.doc
25582016221501_писмо медии СОТ002.pdf

ПубликацияДата
Прекратяване 2016-02-02 16:45:00

<-- Обратно към поръчки