Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЦУ на СЗДП ДП, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЦУ на СЗДП ДП, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали з

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-01-22 10:54:11
№ 20160122BWhb6132701

Описание:

Обществената поръчка включва две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЦУ на СЗДП ДП – съгласно Приложение №1;

Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЦУ на СЗДП ДП – съгласно Приложение №2.

За обособена позиция №2, Възложителят прилага чл. 16г от ЗОП, тъй като част от предмета на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Обособената позиция №2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.


Документи
49062016221101_Документация.rar

ПубликацияДата
Протокол 1 2016-02-22 14:00:00
Уведомление за отваряне на ценовите оферти 2016-02-22 14:05:00
Протокол 2 2016-02-29 11:50:00
Решение за избор на изпълнител 2016-02-29 11:55:00
Информация за сключени договори 2016-03-28 13:40:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за Обособена позиция №1 2019-03-28 11:45:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за Обособена позиция №2 2019-03-28 11:50:00
Договор № 15 От дата: 2016-03-25 2016-03-25 14:10:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2016-03-25 2016-12-01 13:03:12
Плащане по договор №: 15 От дата: 2016-03-25 2016-12-01 13:17:40
Плащане по договор №: 15 От дата: 2016-03-25 2016-12-01 13:18:41
Плащане по договор №: 15 От дата: 2016-03-25 2016-12-01 13:20:17
Плащане по договор №: 15 От дата: 2016-03-25 2016-12-01 13:26:29
Плащане по договор №: 15 От дата: 2016-03-25 2016-12-01 13:32:21
Плащане по договор №: 15 От дата: 2016-03-25 2016-12-01 13:33:22
Плащане по договор №: 15 От дата: 2016-03-25 2016-12-01 13:40:15
Плащане по договор №: 15 От дата: 2016-03-25 2017-03-01 14:22:09
Плащане по договор №: 15 От дата: 2016-03-25 2017-03-01 14:23:53
Плащане по договор №: 15 От дата: 2016-03-25 2017-05-11 10:06:15
Плащане по договор №: 15 От дата: 2016-03-25 2017-07-28 14:32:37
Плащане по договор №: 15 От дата: 2016-03-25 2017-10-04 11:51:32
Плащане по договор №: 15 От дата: 2016-03-25 2017-11-24 13:14:30
Плащане по договор №: 15 От дата: 2016-03-25 2018-03-30 15:35:04
Плащане по договор №: 15 От дата: 2016-03-25 2018-04-02 09:51:37
Плащане по договор №: 15 От дата: 2016-03-25 2018-06-21 16:49:22
Плащане по договор №: 15 От дата: 2016-03-25 2018-08-29 14:02:30
Плащане по договор №: 15 От дата: 2016-03-25 2018-12-21 11:11:06
Плащане по договор №: 15 От дата: 2016-03-25 2019-04-16 12:00:44
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:15 2019-03-28 09:55:00
Договор № 14 От дата: 2016-03-25 2016-03-25 14:05:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2016-12-01 13:54:23
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2016-12-01 13:57:49
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2016-12-01 14:10:12
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2016-12-01 14:11:49
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2016-12-01 14:12:46
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2016-12-01 14:14:47
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2016-12-01 14:15:35
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2016-12-01 14:16:32
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2016-12-01 14:17:24
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2017-03-01 14:15:05
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2017-03-01 14:17:19
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2017-03-01 14:18:53
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2017-05-16 10:59:54
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2017-06-21 14:15:27
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2017-08-25 15:13:22
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2017-09-15 12:54:03
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2017-10-31 09:34:57
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2017-11-15 11:10:31
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2018-03-30 15:48:40
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2018-04-02 09:31:41
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2018-04-02 09:59:18
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2018-04-20 15:29:28
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2018-05-22 17:00:21
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2018-07-31 16:10:38
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2018-08-29 14:29:24
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2018-08-31 11:11:14
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2018-12-21 10:38:59
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2019-04-16 11:56:21
Плащане по договор №: 14 От дата: 2016-03-25 2019-04-16 11:57:42
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:14 2019-03-28 09:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЦУ на СЗДП ДП, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЦУ на СЗДП ДП, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали з 2016-03-29 15:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЦУ на СЗДП ДП, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЦУ на СЗДП ДП, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали з 2016-03-29 15:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЦУ на СЗДП ДП, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЦУ на СЗДП ДП, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали з 2016-03-29 15:00:00

<-- Обратно към поръчки