Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Услуга за избор на охрана чрез сигнална-охранителна техника/СОТ/ ,според нуждите на ТП Държавно горско стопанство –Видин”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2016-01-21 14:15:02
№ 20160121NaMW6122847

Описание:

Извършване на охрана чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/  на Хижа на ТП ДГС Видин  с адрес: гр.Видин, местноста”Божурица”;

Разсадник  ”Алимана”,  с  адрес:с.Новоселци, околовръстен път,общ.ВидинДокументи
35322016211401_zaglavna.pdf
35472016211401_publichna pokana.pdf
36232016211401_DOGOVOR 16.doc
36292016211401_tehni4eska specifikaciq.doc
36382016211401_Административни сведения.doc
36512016211401_Декларация ЕИК.doc
36592016211401_Декларация подизпълнител.doc
37052016211401_Декларация условия.doc
37112016211401_Декларация чл. 47, ал.9 ЗОП.doc
37252016211401_публична покана божурица и разсадник.doc
37302016211401_Техническо предложение.doc
37382016211401_Ценово предложение-1.doc

ПубликацияДата
Протокол от работата на комисията 2016-02-04 10:50:00
Договор № №173 От дата: 2016-02-10 2016-03-21 13:05:00
Плащане по договор №: №173 От дата: 2016-02-10 2016-04-15 10:11:29
Плащане по договор №: №173 От дата: 2016-02-10 2016-05-18 11:11:38
Плащане по договор №: №173 От дата: 2016-02-10 2016-06-20 16:06:30
Плащане по договор №: №173 От дата: 2016-02-10 2016-07-18 11:49:58
Плащане по договор №: №173 От дата: 2016-02-10 2016-08-18 13:55:24
Плащане по договор №: №173 От дата: 2016-02-10 2016-08-19 13:54:05
Плащане по договор №: №173 От дата: 2016-02-10 2016-09-30 11:15:47
Плащане по договор №: №173 От дата: 2016-02-10 2016-11-16 13:46:08
Плащане по договор №: №173 От дата: 2016-02-10 2016-12-20 12:04:27
Плащане по договор №: №173 От дата: 2016-02-10 2017-01-20 10:41:35
Плащане по договор №: №173 От дата: 2016-02-10 2017-02-17 14:07:08
Плащане по договор №: №173 От дата: 2016-02-10 2017-03-15 09:05:06
Плащане по договор №: №173 От дата: 2016-02-10 2017-06-06 15:08:24
Плащане по договор №: №173 От дата: 2016-02-10 2017-07-06 11:19:54
Плащане по договор №: №173 От дата: 2016-02-10 2017-08-11 14:30:51
Плащане по договор №: №173 От дата: 2016-02-10 2017-09-13 10:39:34
Плащане по договор №: №173 От дата: 2016-02-10 2017-10-20 14:53:35
Плащане по договор №: №173 От дата: 2016-02-10 2017-11-17 11:11:53
Плащане по договор №: №173 От дата: 2016-02-10 2017-12-08 16:01:54
Плащане по договор №: №173 От дата: 2016-02-10 2018-01-16 12:26:10
Плащане по договор №: №173 От дата: 2016-02-10 2018-02-15 11:44:11
Плащане по договор №: №173 От дата: 2016-02-10 2018-03-12 11:20:17
Плащане по договор №: №173 От дата: 2016-02-10 2018-04-12 12:04:23

<-- Обратно към поръчки