Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

«Доставка на горива, смазочни материали, спирачна течност, антифриз, течност за чистачки за нуждите на СЗДП ТП ДГС Борима »

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-01-18 17:00:00
№ 20160118SqAm6048091

Описание:

Доставка на горива, смазочни материали, спирачна течност, антифриз, течност за чистачки за нуждите на СЗДП ТП ДГС Борима за срок от 36 месецаДокументи
54452016181301_DOKUMENTACIJA-брм.doc
55162016181301_pr1.docx
58282016181301_pr2.docx
58542016181301_pr3.docx
59172016181301_pr4.docx
59422016181301_pr5.docx
00102016181401_pr6.docx
00412016181401_pr7.docx
01122016181401_pr8.docx
01442016181401_pr9.docx
02172016181401_pr10.docx
02432016181401_pr11.docx
03142016181401_pr12.docx
03422016181401_pr13.docx
04082016181401_pr14.docx

ПубликацияДата
Решение за откриване и обявление 2016-01-19 08:32:00
Съобщение за обявена поръчка 2016-01-19 08:55:00
Протокол по чл. 68 от ЗОП 2016-03-02 13:35:00
Уведомление - отваряне ценова оферта 2016-03-02 13:35:00
Протокол по чл. 72 от ЗОП 2016-03-10 12:55:00
Протокол по чл. 72 от ЗОП - Оценка и класиране на ценови предложения 2016-03-18 12:35:00
Решение - Класиране 2016-03-18 12:35:00
Договор 2016-05-17 14:20:00
Обявление за приключване на договор 2019-05-28 14:13:00
Договор № 31 От дата: 2016-05-16 2016-05-17 14:30:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2016-06-13 15:21:33
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2016-08-08 13:26:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2016-08-08 13:27:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2016-09-07 14:50:04
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2016-10-04 09:31:34
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2016-11-03 15:21:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2016-12-13 14:44:53
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2017-01-06 14:58:10
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2017-02-07 10:14:34
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2017-03-02 08:27:59
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2017-04-04 11:46:47
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2017-05-05 13:09:28
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2017-06-01 15:24:30
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2017-07-10 14:42:12
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2017-08-03 10:10:09
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2017-09-04 14:14:34
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2017-10-05 10:10:39
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2017-11-15 15:10:39
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2017-12-08 10:32:15
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2018-02-02 10:28:50
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2018-03-15 08:59:40
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2018-04-16 16:13:10
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2018-05-02 13:13:34
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2018-06-04 11:05:07
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2018-07-10 10:00:29
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2018-08-02 11:23:33
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2018-10-17 15:01:08
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2018-10-17 15:02:20
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2018-11-12 14:56:34
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2018-12-07 14:21:55
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2019-01-04 11:50:02
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2019-02-07 14:30:58
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2019-03-05 10:40:17
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2019-04-12 09:02:48
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2019-04-12 09:03:51
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2019-04-12 09:04:53
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2019-05-08 09:30:39
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2019-05-15 09:04:10
Плащане по договор №: 31 От дата: 2016-05-16 2019-05-22 09:05:02
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:31 2019-05-28 14:17:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:«Доставка на горива, смазочни материали, спирачна течност, антифриз, течност за чистачки за нуждите на СЗДП ТП ДГС Борима » 2016-05-17 14:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:«Доставка на горива, смазочни материали, спирачна течност, антифриз, течност за чистачки за нуждите на СЗДП ТП ДГС Борима » 2016-05-17 15:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:«Доставка на горива, смазочни материали, спирачна течност, антифриз, течност за чистачки за нуждите на СЗДП ТП ДГС Борима » 2016-05-17 15:05:00

<-- Обратно към поръчки